Vi följer de råd och riktlinjer som ges från myndigheterna och har anpassat vår verksamhet för att säkra våra tjänster. Vårt största fokus är att finnas här för våra kunder och partners och upprätthålla så god service som möjligt genom denna osäkra period.

Bland annat har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Vi har aktiverat vår krisledningsgrupp och därmed kontinuitetsplan för att kunna ta snabba beslut och säkerställa driften av vår verksamhet.
  • Vi har utlokaliserat våra medarbetare för att undvika att stora delar av personalen blir smittad samtidigt. Detta gör vi dels genom hemarbete, dels genom att omlokalisera våra medarbetare så att vi är färre medarbetare på varje kontor.
  • Vi är mycket restriktiva med fysiska möten och genomför dem istället virtuellt.
  • Alla medarbetare har fått instruktioner att stanna hemma om man upplever minsta symtom på sjukdom.

Denna informationssida kommer löpande uppdateras kring bankens förhållningssätt i frågor relaterade till COVID-19. Detta i syfte att ge koncernens intressenter så aktuell information som möjligt.