Intresset för hållbarhetsfrågor ökar i vårt samhälle. För Resurs är ansvarsfull och hållbar kreditgivning grunden i vår verksamhet och också centralt i vårt hållbarhetsarbete. Med över 40 år i branschen har vi lång erfarenhet av och kunskap om lån, krediter och betalningsstrukturen i samhället. Vi vet att möjligheten för privatpersoner att kunna ta lån är viktig, både för den enskilda individen och för samhället i stort. Därför är det viktigt för oss att vi fortsatt bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt då det är en förutsättning för att vi ska ha nöjda, återkommande kunder och fortsatt vara en seriös och lönsam aktör.

Vi tillhandahåller kreditprodukter för stora delar av konsumentkollektivet då vi ser det som en rättighet för konsumenterna att delta i kreditsamhället. Detta ställer stora krav på oss att göra en rättvis och likartad kreditbedömning innan kredit beviljas. Kreditbedömningen görs på aktuell och tillgänglig information men eftersom löptiden på krediten kan vara lång så kan också kundens ekonomiska förutsättningar förändras över tid, vilket i sin tur kan leda till betalningsproblem för vissa kunder.

Vi arbetar aktivt med att kontakta kunder som hamnar i betalningsdröjsmål för att så tidigt som möjligt fånga upp kunder med betalningsproblem. Detta hanteras av en dedikerad avdelning på banken, med specialkompetens att hantera kunder med betalningssvårigheter. Denna avdelning tar även hand om kunder som själva tar kontakt med oss vid betalningsproblem. I de flesta fall finns en hög betalningsvilja även om betalningsförmågan kanske inte finns för tillfället. I de fallen försöker vi hitta lösningar genom olika typer av betalningsplaner för att möjliggöra för kunden att över tid ändå kunna återbetala sin kredit. Denna typ av individuella lösningar är aldrig förenade med extrakostnader för kunden då sådana extrakostnader skulle vara kontraproduktivt för en kund som har betalningsproblem.

Mål

Andel av betalningsuppgörelser som betalas av kunden ska vara 60% eller högre

Resultat 2019
Andel av betalningsuppgörelser som betalades av kunden var 63%

Resultat 2020
Andel av betalningsuppgörelser som betalades av kunden var 64%