För individens kraft och möjlighet att påverka sin vardag och framtid

Vi vill ge människor möjlighet att leva det liv de önskar – idag och imorgon. Det genomsyrar hela vår verksamhet och inte minst vårt engagemang i samhället.

Socialt engagemang är viktigt för oss och ambitionen är att verka för ett inkluderande samhälle. Förutom en lång tradition som sponsor i lokalsamhället, fokuseras engagemanget på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden att tillvarata sin potential.

Vi vill vara en positiv kraft i samhället och bidra på flera olika plan, genom såväl ekonomisk sponsring som med mer aktivt stöd.

Volontärarbete

Resurs medarbetare får åtta volontärtimmar per medarbetare och år, för att på betald arbetstid ha möjlighet att engagera sig i volontärarbete. I Sverige samarbetar vi t.ex. med Drivkraft, en ideell förening som erbjuder mentorer till elever och deras föräldrar samt arrangerar läxhjälp på skolor.

Mål

Minst 20 medarbetare per år som är engagerade i volontärsarbetet i Sverige.

Resultat 2019
57 volontärer

Resultat 2020
8 volontärer

Resurs Friends

Resurs Friends är en intern sponsorfond som ger medarbetarna möjlighet att ansöka om sponsring till lokala föreningar eller organisationer som medarbetare eller deras anhöriga har anknytning till och som går i linje med Resurs värderingar.

En av de föreningar som fått stöttning ur fonden är Hittarps Ridklubb (HIRK) som ansökt om sponsring för sitt projekt ”panthästen”. Initiativet togs av verksamhetens barn och ungdomar med målet att köpa in en ny ridskolehäst med hjälp av insamlade pantflaskor. Tack vare ungdomarnas arbete och Resurs Friends har nu ”panthästen” Sally blivit en del av HIRK.

Ytterligare en förening som fått stöd ur fonden är FC Helsingborg F06/07, bestående av 19 flickor som älskar innebandy, att umgås och att utvecklas som spelare och individer. Lagandan var det inget fel på men de saknade trots allt en viktig detalj, nämligen enhetliga matchställ för när de skulle ut och representera sitt lag, FCH och Helsingborg vid matcher och cuper. De nya matchställen som kunnat införskaffas med hjälp av medel ur Resurs Friends bidrog till glädje och känsla av samhörighet.

GeBlod

Resurs är ett GeBlod-diplomerat företag vilket innebär att våra medarbetare får ge blod under arbetstid, en avgörande samhällsinsats som räddar liv.

Sponsring

På lokal nivå

I vår sponsring vill vi stötta organisationer som är demokratiska och öppna för alla. Vi har exempelvis ett stort engagemang i idrottsföreningar som delar våra värderingar och som skapar miljöer där barn och ungdomar kan växa och utvecklas.
Rögle BK och Grönvit hållbarhet
Eskilsminne IF – Hela Helsingborg

Partnerskap

A Sustainable Tomorrow

Resurs är för tredje året i rad huvudpartner till A Sustainable Tomorrow i Helsingborg. En hållbarhets- och framtidskonferens där aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin möts för att bygga samarbeten och nätverk med syfte att öka takten i hållbarhetsarbetet regionalt. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och flerdimensionell samverkan som leder till ökad affärsnytta.

Shoppa Lagom

Resurs blev under året den första aktören från näringslivet att bli partner i Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom, som syftar till att sprida kunskap som bidrar till en sund privatekonomi för fler i samhället. Resurs ser partnerskapet som en del i det pågående arbetet med att lyfta fram vikten av en hållbar kreditgivning, både som grund för trygga och kloka lån och som ett fokusområde för hållbarhetsarbetet.

Helsingborgs IF

Resurs har sedan 2004 stöttat Helsingborgs IF och tror på kraften som föreningen har för samhället, för barn och ungas hälsa och för deras framtid. För att stötta dem i deras samhällsviktiga roll och övergripande hållbarhetsarbete har Resurs breddat sitt engagemang och är hållbarhetspartner till Helsingborgs IF och har även tagit en plats i klubbens advisory board för hållbarhet. Tillsammans med Helsingborgs IF kommer Resurs Banks engagemang att fyllas med konkreta aktiviteter och insatser som på olika sätt utvecklar både HIF och Resurs Bank i en hållbar riktning.

Rosa Bandet

Resurs har deltagit i Rosa Bandet-kampanjen i många år och har på den tiden samlat in över 10 miljoner kronor till Cancerfonden, pengar som sedan delats ut till svensk cancerforskning.

Techella

Resurs Bank och Solid Försäkring är medlemmar och företagsvänner till Techella. Ett fristående Tech-nätverk som grundades 2018 och är aktivt i nordvästra Skåne. Målet med verksamheten är att attrahera fler kvinnor till IT- och techbranschen samtidigt som man vill uppmuntra dem som redan jobbar i branschen att stannar kvar. Genom att gå med och vara aktiva i Techella får våra medarbetare i vårt IT-team möjlighet att växa och utvecklas. Vi hoppas även kunna inspirera andra aktörer att tänka långsiktigt kring sina rekryteringar.

Foo Café

Foo Café är en mötesplats för individer och företag där syftet är kunskapsdelning och att driva framtiden för IT-branschen. Förutom samtal och evenemang erbjuder Foo Café också forum för start-ups att presentera sina produkter och tjänster, CSR-projekt för att ge invandrare och nyanlända utbildning i kodning samt gratis kodningskurser för barn (tillsammans med en vuxen). Som partner till Foo Café sponsrar vi användargrupper och evenemang. Vi planerar också egna evenemang, vilket är ett effektivt sätt för oss att marknadsföra oss, knyta kontakter, utvecklas och kanske rekrytera nya förmågor.