Den 29 september 2021 genomförde Resurs Holding sin kapitalmarknadsdag. VD Nils Carlsson och CFO Sofie Tarring Lindell presenterade tillsammans med ledande nyckelpersoner ny strategi och en gedigen plan för bolagets förflyttning mot stärkt konkurrenskraft och position inom e-handel. På kapitalmarknadsdagen presenterades också Resurs nya hållbarhets- och finansiella mål.