Information om offentligt uppköpserbjudande från Ronneby UK Limited

Den 17 juni 2024 lämnade CVC och Waldakt, genom Ronneby UK Limited (”Budgivaren”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) (”Resurs”) att överlåta samtliga aktier i Resurs till Budgivaren mot ett kontant vederlag om 23,50 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandet värderar samtliga aktier i Resurs till cirka 4,7 miljarder kronor.

Information avseende det offentliga uppköpserbjudandet från Ronneby UK Limited