Finansinspektionen och Finanstillsynet godkänner Resurs banks köp av norska nischbanken yA Bank

Non Regulatory

Resurs Bank har i dagarna erhållit tillstånd såväl från den svenska Finansinspektionen som det Norska Finanstillsynet och tidigare från den norska konkurrensmyndigheten att genomföra förvärvet av det norska OTC-noterade yA Holdings rörelse.

Budet, som annonserades i juli uppgår till 1,57 miljarder NOK och Resurs har genomfört en nyemission om 1,25 miljarder SEK, vilket förväntas leda till en totalkapitalrelation om 15 % i slutet av oktober, då förvärvet förväntas vara genomfört.

Förvärvet av yA Bank är i linje med Resurs Banks strategi att bli Nordens ledande bank inom Retail Finance och medför en avsevärd förstärkning av verksamheten på den norska marknaden.

yA Holdings rörelse består i de båda dotterbolagen yA Bank och MetaTech. yA bank är en Oslobaserad norsk nischbank med fokus på konsumentfinansiering. Låneportföljen uppgår till ca 3 miljarder norska kronor och de ca 100,000 kunderna erbjuds sparkonton, konsumentlån, kreditkort och försäkring. MetaTech är koncernens IT-företag som bygger och underhåller banksystem företrädelsevis till yA bank, men också till ett fåtal andra kunder. Bolagen har tillsammans 47 anställda.

Om Resurs koncernen

Resurskoncernen, som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkringar, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1000 butikskedjor om sammanlagt 30 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2014 uppgick antalet anställda till cirka 680 personer och låneportföljen till 14 miljarder kronor.

För mer information; kontakta

  • Kenneth Nilsson, vd för Resurs Bank, Telefon; +46 42-38 20 00