Resurs fokuserar särskilt på fem områden, som lyfts fram i den årliga hållbarhetsrapporten. Detta är områden där vi anser att vi har en möjlighet att kunna påverka och förändra och är valda i dialog våra intressenter – investerare, kunder, medarbetare, partners och ägare.

DSC_4416 copy 1500px

Hållbar kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning utgör kärnan i Resurs affär och innebär ett erbjudande om finansiella tjänster som är hållbara både idag och på längre sikt – för individen, Resurs och samhället i stort.

Socialt ansvar

Socialt ansvarstagande

Resurs tar ett tydligt socialt ansvar som branschaktör och bidrar till en positiv och inkluderande samhällsutveckling.

Etiska och ansvarsfulla affärer

Etiska och ansvarsfulla affärer samlar Resurs åtagande inom frågor som berör tillgänglighet, ansvar för leverantörskedjan och kundkommunikation såväl som kundintegritet och antikorruption.

resurs-miljo_module

Miljö

I arbetet mot att på sikt bli klimatneutrala arbetar Re­surs både med aktiva åtgärder och med att påverka medarbetare och kunder att göra kli­matsmarta val, bland annat genom samarbe­ten med olika partners.

DSC_5887_lowres_1500px

Medarbetare

För Resurs är det självklart att erbjuda en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av goda möjligheter till individuell utveckling.