Resurs fokuserar särskilt på sex områden, som lyfts fram i den årliga hållbarhetsrapporten. Detta är områden där vi anser att vi har en möjlighet att kunna påverka och förändra och är valda i dialog våra intressenter – investerare, kunder, medarbetare, partners och ägare.

Ansvarsfull kreditgivning

Resurs ska erbjuda finansiella tjänster som är hållbara både idag och på längre sikt – för individen, Resurs och samhället i stort.

Antikorruption

Resurs bedriver ett långsiktigt, systematiskt och förebyggande arbete för att motverka korruption i alla dess former.

Dag1_1027-2

Socialt ansvarstagande

Resurs samhällsengagemang är starkt och ger stöd till organisationer och initiativ som syftar till att ge människor ökade möjligheter att påverka sin vardag och framtid.

Dagi-143

Kundintegritet

Arbetet med kundintegritet baseras på god efterlevnad av lagar och interna regelverk som anger hur kunddata ska skyddas och får användas.

Miljö

Genom medvetna och aktiva val i form av exempelvis arbetssätt, kommunikationskanaler, samarbeten och leverantörer tar Resurs ansvar för miljön.

Eva Brike_Resurs Holding

Medarbetare

För Resurs är det självklart att erbjuda en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av goda möjligheter till individuell utveckling.