Se den historiska utvecklingen för Resurs Holdings aktiekapital.

År Händelse Ändring antal aktier Ändring aktiekapital, SEK Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, SEK Kvotvärde,
SEK
2012 Nybildning 1 000 000 100 000 1 000 000 100 000 0,1
2014 Nyemission 256 429 25 642,9 1 256 429 125 642,9 0,1
2015 Nyemission[1] 174 504 17 450,4 1 430 933 143 093,3 0,1
2015 Kvittningsemission[1] 11 555 1 155,5 1 442 488 144 248,8 0,1
2015 Fondemission 8 557 512 855 751,2 10 000 000 1 000 000 0,1
2015 Split 190 000 000 200 000 000 1 000 000 0,005

[1] Finansiering av yA Bank-förvärvet.