Svenska English

Med öga för detaljhandlare sedan 1977

Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank AB och är en finansiell aktör som erbjuder attraktiva retail finance-lösningar och privatlån på hela den nordiska marknaden.

Resurs etablerades av detaljhandlare för detaljhandlare, och affärsmodellen är därför baserad på erfarenheter från detaljhandeln. Idag er Resurs ledande på den växande konsumentkreditmarknaden i Norden med drygt sex miljoner kunder i sin kunddatabas. Det finns betydande synergier mellan Resurs affärssegment och kunddatabasen genererar stora möjligheter till kostnadseffektiv korsförsäljning.

Grundläggande för varje erbjudande kring betal- och finansieringslösningar är att de bygger på hållbar kreditgivning, vilket också utgör kärnan i Resurs affärsmodell. Det är med hållbar kreditgivning som grunden för trygga och kloka lån byggs, och därmed bidrar till en hållbar affär som möter efterfrågan i samhället samtidigt som den skapar värden för alla parter. Stabiliteten i Resurs kreditförluster och kundernas oförändrade betalningsmönster under pandemiåren 2020 och 2021 ger en bra bild av hur Resurs ser på ansvaret som kreditgivare.

2023

NetOnNet förlänger med Resurs.

Webhallen, Power och Gigantti väljer Resurs.

Magnus Fredin ny VD.

2022

Resurs nya varumärkesposition lanseras.

Nya partnersamarbeten med JYSK och Komplett.

2021

Nya finansiella mål fastställs.

Lansering Resurs Society.

2020

Ny VD.

Transformationsresan inleds.

2019

Jämställd ledning – Albrigths gröna lista.

Högsta ranking bland nischbanker inom antikorruption.

Årets karriärföretag 2020.

2018

Anslöt till UN Global Compact.

Resurs Checkout i fysisk butik lanserades.

Kreditmotorn lanserades.

2016

Resurskoncernen introduceras på Nasdaq Stockholm som Resurs Holding.

Vi växer

2015

Resurs Bank förvärvar den norska nischbanken yA Bank.

2014

Resurs Bank förvärvar Dan-Aktiv och Finaref för fortsatt expansion.

2013

Resurs Bank förvärvar Ellos Finans.

2012

Nordic Capital blir huvudägare i Resurskoncernen.

Innovation och korsförsäljning

2010

Solid Försäkringar utses till ”Årets skadeförsäkringsbolag” av Risk & Försäkring.

2008

Kaupthing Finans förvärvas.

2005

Resurs Bank lanserar Supreme Card Gold.

2004

Resurs Bank tilldelas utmärkelsen ”Årets Sparkonto” av Privata Affärer.

2001

Resurs Finans får banktillstånd. Resurs Bank ser dagens ljus.

1998

Expansion i de nordiska länderna.

De första åren

1993

Resurs får tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet och SOLID Försäkringar bildas.

1989

Radio- och TV-butikerna säljs och Resurs fokuserar på finansiering och grossistverksamhet.

1985

Konceptet ”Räntefritt” lanseras för att erbjuda detaljhandelns kunder räntefri finansiering.

1983

Resurs Finans bildas.

1977

Hemelektronikkedjan Resurs Radio & TV bildas. ”Sverige-TV:n” inleder sitt intåg i svenska hem.