Choose category

Alla kategorier

Nils Carlsson, VD och koncernchef View
Nils Carlsson, VD och koncernchef
Högupplöst 10,63 MB
Lågupplöst 713,67 KB
Eva Brike, HR Director View
Eva Brike, HR Director
Högupplöst 1,35 MB
Lågupplöst 522,42 KB
Johan Flodén, Chief Commercial Officer (Nordic Consumer Loans) View
Johan Flodén, Chief Commercial Officer (Nordic Consumer Loans)
Andreas Fridell, Chief Commercial Officer, Nordic B2B. View
Andreas Fridell, Chief Commercial Officer, Nordic B2B.
Högupplöst 5,72 MB
Lågupplöst 875,77 KB
Erik Frick, Chief Operating Officer och vice VD för Resurs Bank View
Erik Frick, Chief Operating Officer och vice VD för Resurs Bank
Högupplöst 1,63 MB
Lågupplöst 636,67 KB
Sebastian Green, Chief Information Officer (CIO) sedan 2018 View
Sebastian Green, Chief Information Officer (CIO) sedan 2018
Högupplöst 1,24 MB
Lågupplöst 545,03 KB
Anna Nauclér, Chief Commercial Officer och vice VD för Resurs Bank View
Anna Nauclér, Chief Commercial Officer och vice VD för Resurs Bank
Högupplöst 1,52 MB
Lågupplöst 603,32 KB
Stefan Noderén, Chief Credit & NPL Officer View
Stefan Noderén, Chief Credit & NPL Officer
Anita Tidner, Interim Chief Customer Service Officer View
Anita Tidner, Interim Chief Customer Service Officer
Martin Bengtsson, Styrelseledamot, Resurs View
Martin Bengtsson, Styrelsens ordförande
Högupplöst 6,19 MB
Lågupplöst 518,28 KB
Johanna Berlinde, Styrelseledamot View
Johanna Berlinde, Styrelseledamot
Högupplöst 8,33 MB
Lågupplöst 784,86 KB
Fredrik Carlsson, Styrelseledamot, Resurs View
Fredrik Carlsson, Styrelseledamot
Högupplöst 6,15 MB
Lågupplöst 524,96 KB
View
Susanne Ehnbåge, Styrelseledamot
Högupplöst 163,26 KB
Lågupplöst 338,5 KB
Marita Odélius Engström, Styrelseledamot, Resurs View
Marita Odélius Engström, Styrelseledamot
Högupplöst 6,48 MB
Lågupplöst 544,04 KB
Lars Nordstrand, Styrelseledamot, Resurs View
Lars Nordstrand, Styrelseledamot
Högupplöst 7,35 MB
Lågupplöst 675,09 KB
Kristina Patek, Styrelseledamot View
Kristina Patek, Styrelseledamot
Högupplöst 379,62 KB
Lågupplöst 359,67 KB
Mikael Wintzell, Styrelseledamot, Resurs View
Mikael Wintzell, Styrelseledamot
Högupplöst 7,44 MB
Lågupplöst 633,14 KB