Socialt ansvar

Mål

Att genom partnerskap och engagemang vara en inkluderande samhällsaktör som aktivt bidrar till samhällsnytta och möjligheten till en sund privatekonomi.

Resultat och aktiviteter 2023

  • My Economy lanserades – en digital utbildning för dig som vill lära dig mer om hur du skapar balans i din privatekonomi, lanseras i Norge, Danmark och Finland
  • Resurs stöttar Betalningshjälpen – ett samarbete mellan Mastercard, SPF och banker i Sverige
  • Resurs Friends har sponsrat 19 lokala föreningar och organisationer i Sverige, Danmark, Norge och Finland
  • Totalt valde 17 (22) medarbetare i Norden att göra en insats som volontärer
  • Nordisk insamling till julklappar och mat till behövande familjer via Rädda Barnen, Prosit, BUFF, Kirkens Bymisjon, Hyvä joulumieli -keräys och Julehjælpen.dk
  • Resurs deltar i den rikstäckande kampanjen Bli Svårlurad

Tydligt socialt ansvar

Resurs tar ett tydligt socialt ansvar som branschaktör och bidrar till en positiv och in­kluderande samhällsutveckling. Genom part­nerskap och engagemang bidrar Resurs till samhällsnytta och möjligheten till en sund privatekonomi med särskilt fokus på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden.

Genom ansvarsfull och hållbar kreditgivning bidrar Resurs till finansiell inkludering och att fler människor kan förverkliga sina drömmar och göra livsinvesteringar utan att gå utanför sina ekonomiska ramar. Engagemang­et kanaliseras främst genom organisationer och initiativ som syftar till att ge människor ökade möjligheter att påverka sin vardag och sin framtid.

Resurs Society samlar alla Resurs konkreta satsningar för att bidra till en hållbar utveckling för kunder, partners, branschen och för samhället i stort. 2022 lanserades Resurs Society i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Resurs Society finns på Resurs hemsida.

Läs mer

My Economy

Resurs egen digitala utbildning i vardagsekonomi, My Economy, är till för alla som vill lära sig hur man skapar en långsiktig, hållbar vardagsekonomi. Utbildningen täcker vardagliga situationer inom sex relevanta ämnen: budgetering, sparande, försäkring, lån, återbetalningsplaner samt hur man fattar ekonomiskt sunda beslut som är bra för både plånboken och miljön. My Economy ska stärka Resurs kunder och konsumenter i vardagsekonomiska beslut och förhoppningen är att det ska bidra till att fler tar kloka och långsiktigt hållbara beslut.

Volontärarbete

Varje år får Resurs medarbetare ägna åtta arbetstimmar åt volontärar­bete i närområdet. Inriktningen ska i första hand ligga på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden. Det kan bland annat handla om att erbju­da mentorverksamhet och läxhjälp för ungdomar i samarbete med Drivkraft och Engagemang Helsingborg.

Sponsor och partner i samhället

Resurs närvaro i lokalsamhället tar sig även uttryck i form av medvetna och långsiktiga sponsorskap. Samhällsinvesteringar på nordisk nivå prioriteras framför traditionell sponsring samt en betoning på partnerskap som ligger i linje med Resurs övergripande agenda.

Partnerskap

UF

Sedan 2021 har Resurs samarbetsavtal med Ung Företagsamhet i Sverige, Norge och Danmark. UF möjliggör för ungdomar att lära sig starta och driva företag. Som partner har våra medarbetare möjlighet att engagera sig i rollen som rådgivare och coacher till gymnasieungdomar som startar upp sina företag.

A Sustainable Tomorrow

Resurs är huvudpartner till den årliga hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow som samlar aktörer, på nationellt plan, från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin för att öka takten i hållbarhetsarbetet regionalt.

Shoppa Lagom och Pengapeppen

Sedan 2020 är Resurs partner i Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom, som syftar till att sprida kunskap som bidrar till en sund privatekonomi för fler i samhället. Resurs är även med och stöttar Pengapeppen som är ett initiativ som riktar sig till föräldrar som vill prata om pengar med sina barn.

Techella

Resurs Bank är medlem och företagsvän till Techella. Ett regionalt nätverk som lyfter fram kvinnliga talanger inom IT och Tech.

GeBlod

Resurs är ett GeBlod-diplomerat företag vilket innebär att våra medarbetare får ge blod under arbetstid, en avgörande samhällsinsats som räddar liv.

Sponsring

På lokal nivå

I vår sponsring vill vi stötta organisationer som är demokratiska och öppna för alla. Vi har exempelvis ett stort engagemang i idrottsföreningar som delar våra värderingar och som skapar miljöer där barn och ungdomar kan växa och utvecklas.

Eskilsminne IF – Hela Helsingborg

Resurs Friends sponsorfond

Resurs Friends, Resurs interna sponsorfond, har sedan 2019 gett medarbetarna möjlighet att ansöka om sponsring till lokala föreningar eller organisationer som de eller deras barn har anknytning till. Under 2023 fick 19 föreningar och organisationer i Sverige, Danmark, Norge och Finland stöd via fonden.