Socialt ansvar

Mål

Att genom partnerskap och engagemang vara en inkluderande samhällsaktör som aktivt bidrar till samhällsnytta och möjligheten till en sund privatekonomi.

Resultat och aktiviteter 2021

  • Avtal med Ung Företagsamhet i Sverige, Norge och Danmark
  • Rosa Bandet – samlat in över 100 000 SEK under 2021. Sedan 2007 har Resurs samlat in totalt 11 MSEK till Cancerfonden.
  • Samarbete med Academicum Korta vägen praktik
  • Hållbarhetspartner till Helsingborgs IF och en plats i klubbens advisory board för hållbarhet
  • 11 volontärer Sverige
  • Resurs Friends har sponsrat 13 lokala föreningar och organisationer i Sverige.

Tydligt socialt ansvar

Resurs tar ett tydligt socialt ansvar som branschaktör och bidrar till en positiv och in­kluderande samhällsutveckling. Genom part­nerskap och engagemang bidrar Resurs till samhällsnytta och möjligheten till en sund privatekonomi med särskilt fokus på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden.

Genom ansvarsfull och hållbar kreditgivning bidrar Resurs till finansiell inkludering och att fler människor kan förverkliga sina drömmar och göra livsinvesteringar utan att gå utanför sina ekonomiska ramar. Engagemang­et kanaliseras främst genom organisationer och initiativ som syftar till att ge människor ökade möjligheter att påverka sin vardag och sin framtid.

Volontärarbete

Varje år får Resurs medarbetare ägna åtta arbetstimmar åt volontärar­bete i närområdet. Inriktningen ska i första hand ligga på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden. Det kan bland annat handla om att erbju­da mentorverksamhet och läxhjälp för ungdomar i samarbete med Drivkraft och Engagemang Helsingborg.

Sponsor och partner i samhället

Resurs närvaro i lokalsamhället tar sig även uttryck i form av medvetna och långsiktiga sponsorskap. Samhällsinvesteringar på nordisk nivå prioriteras framför traditionell sponsring samt en betoning på partnerskap som ligger i linje med Resurs övergripande agenda.

Partnerskap

UF

Under 2021 ingick Resurs avtal med Ung Företagsamhet i Sverige, Norge och Danmark. UF möjliggör för ungdomar att lära sig starta och driva företag. Som partner har våra medarbetare möjlighet att engagera sig i rollen som rådgivare och coacher till gymnasieungdomar som startar upp sina företag i Sverige.

A Sustainable Tomorrow

Resurs är huvudpartner till hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow i Helsingborg som samlar aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademin för att öka takten i hållbarhetsarbetet regionalt.

Shoppa Lagom

Sedan 2020 är Resurs partner i Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom, som syftar till att sprida kunskap som bidrar till en sund privatekonomi för fler i samhället. Resurs ser partnerskapet som en del i det pågående arbetet med att lyfta fram vikten av en hållbar kreditgivning, både som grund för trygga och kloka lån och som ett fokusområde för hållbarhetsarbetet.

Helsingborgs IF

Resurs har sedan 2004 stöttat Helsingborgs IF och tror på kraften som föreningen har för samhället, för barn och ungas hälsa och för deras framtid. Resurs är hållbarhetspartner till Helsingborgs IF och har även en plats i klubbens advisory board för hållbarhet.

Rosa Bandet

Resurs har deltagit i Rosa Bandet-kampanjen i många år och har på den tiden samlat in 11 miljoner kronor till Cancerfonden, pengar som sedan delats ut till svensk cancerforskning.

Techella

Resurs Bank är medlem och företagsvän till Techella. Ett fristående Tech-nätverk som grundades 2018 och är aktivt i nordvästra Skåne. Målet med verksamheten är att attrahera fler kvinnor till IT- och Tech branschen samtidigt som man vill uppmuntra dem som redan jobbar i branschen att stannar kvar.

GeBlod

Resurs är ett GeBlod-diplomerat företag vilket innebär att våra medarbetare får ge blod under arbetstid, en avgörande samhällsinsats som räddar liv.

Sponsring

På lokal nivå

I vår sponsring vill vi stötta organisationer som är demokratiska och öppna för alla. Vi har exempelvis ett stort engagemang i idrottsföreningar som delar våra värderingar och som skapar miljöer där barn och ungdomar kan växa och utvecklas.
Rögle BK och Grönvit hållbarhet
Eskilsminne IF – Hela Helsingborg

Resurs Friends sponsorfond

Resurs Friends är en intern sponsorfond som ger medarbetarna möjlighet att ansöka om sponsring till lokala föreningar eller organisationer som medarbetare eller deras anhöriga har anknytning till och som går i linje med Resurs värderingar.