• 6 september 2022

  KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

  Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ), org. nr 556898-2291, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 13 oktober 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
  Läs mer
 • 1 september 2022

  Valberedningens förslag till ny styrelseledamot i Resurs Holding

  Valberedningen i Resurs Holding AB (publ) har beslutat att inför den extra bolagsstämman den 13 oktober 2022 föreslå att stämman väljer Pia-Lena Olofsson till ny styrelseledamot.
  Läs mer

Nyheter och kommande händelser