• 23 mars 2021

  Kallelse till Årsstämma i Resurs Holding

  Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021...
  Läs mer
 • 23 mars 2021

  Resurs Holding publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2020

  Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning för Resurs Holding AB (publ) för...
  Läs mer

Nyheter och kommande händelser