Om personuppgiftshantering

Vi på Resurs Holding uppskattar ditt besök på vår hemsida www.resursholding.com

På vår hemsida finns det bland annat möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och att ansöka om anställning. Om du gör detta kommer du att ombedjas att lämna ut vissa personuppgifter om dig själv till oss. Resursgruppen respekterar ditt intresse för hur de personuppgifter som du delger oss behandlas. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Om du blir prenumerant på pressmeddelanden

Om du väljer att prenumerera på våra pressmeddelanden kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv, såsom ditt namn och mailadress. Din information kommer att användas i syfte administrera pressmeddelandena. Om du väljer att avsluta din prenumeration kommer dina personuppgifter att raderas.

Om du skickar in en ansökan om anställning

Om du väljer att inlämna en anställningsansökan elektroniskt kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom namn, kontaktuppgifter och relevanta meriter. Din information kommer att användas i syfte att bedöma din ansökan exempelvis genom att kontrollera dina referenser, verifiera dina uppgifter och annan bakgrundsinformation.

När du skickar en ansökan till oss via hemsidan kommer vi att be dig att godkänna våra villkor. I och med att du godkänner dessa lämnar du ditt samtycke till att Resursgruppen samlar in, behandlar, använder och sprider dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Om du inte vill lämna ditt samtycke kan vi inte ta emot din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ditt samtycke omfattar alla personuppgifter som du lämnar i din ansökan, all ytterligare information som du förser oss med i anledning av din ansökan och all annan information som vi inhämtar från tredje part i syfte att behandla din ansökan, exempelvis information om dig som uppgivna referenser ger oss.

Om du har lämnat in en generell ansökan om tillgängliga jobb hos Resursgruppen kommer dina personuppgifter generellt att sparas i tolv månader efter att senaste registrering eller uppdatering har skett. Har du sökt en specifik tjänst kommer dina uppgifter att raderas om tjänsten blir tillsatt av någon annan kandidat. Alla kandidater uppmanas att uppdatera sin profil vid lämpligt tillfälle.

Vem har tillgång till informationen?

Resurs Holding, andra bolag i Resursgruppen, eller den Resurs Holding anlitar, kommer att behandla personuppgifterna för att hantera din prenumeration eller ansökan. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till sådana tredje parter som Resursgruppen samarbetar med, exempelvis IT-leverantörer, externa bolag som kan vara involverade i rekryteringsprocesser eller som administrerar våra utskick.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Resurs Holding ansvar för att de personuppgifter du delger oss skyddas, och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Resurs Holding AB med organisationsnummer 556898-2291. Om du har några frågor eller funderingar kring användandet av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på resursholding@resurs.se.

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas, eller få uppgift om vilka personuppgifter som Resurs Holding behandlar om dig. Skriv till ” Resurs Holding AB, Box 22 209, 250 24 Helsingborg”.