Resurs verksamhet är indelad i två affärssegment som har sin utgångspunkt i de produkter och tjänster som erbjuds: Payment Solutions, som innefattar retail finance, credit cards och B2B samt Consumer Loans. Det finns betydande synergier mellan affärssegmenten, som uppkommer genom att rikta kompletterande erbjudanden till de kunder som redan finns i Resurs databas.

Kärnan i Resurs affärsmodell är de tjänster som erbjuds detaljhandelspartners inom affärsområdet retail finance. Genom attraktiva betal- och finansieringslösningar för både e-handel och fysiska butiker förstärks kundlojaliteten och återköpsfrekvensen ökar. För konsumenten skapas mervärde till följd av möjligheten att balansera intäkter och utgifter under livscykeln.

 

Idag finns över 6 miljoner kunder på den nordiska marknaden i Resurs kunddatabas. Huvuddelen av dessa har först kommit i kontakt med Resurs via retail finance. Den stora kunddatabasen ger möjlighet till korsförförsäljning av koncernens övriga erbjudanden.

Resurs strategiska ramverk

Resurs agerar i en tid där marknaden och samhället är under stor förändring vilket också gör att branschen som helhet möter ett starkt yttre tryck på ansvarsfull kreditgivning. Dagens kunder har andra förväntningar och krav på oss som bank än tidigare, vilket ligger till grund för vår strategi och vår transformation när vi skapar ett modernt, konkurrenskraftigt och hållbart Resurs.

Vår strategi består av tre fokusområden:

Tech Acceleration – snabb teknisk utveckling

Den tekniska utvecklingen inom den finansiella industrin är idag exponentiell. Med de investeringar, till exempel bankplattformen, som vi gör som en del av vår strategi kommer vi att kunna erbjuda fantastiska produkter i framkant. Dessutom kommer vi kunna leverera en kundupplevelse i världsklass.

Customer Obsession – kunden i fokus

Kundupplevelser i framkant är avgörande för att skapa konkurrenskraftiga erbjudanden – för både partners och slutkunder – och därmed överleva i en allt hårdare konkurrens. Vi måste och ska inkludera insikter om kunderna i allt vi gör och vi ska öka andelen datadrivna beslut i organisationen.

Working Together – samarbete avgörande

Sist men inte minst: vi arbetar tillsammans. Vi håller på att göra en kulturförflyttning i bolaget där vi vill att medarbetare ska känna att de har möjligheten, kraften och modet att bidra till vår strategiska förflyttning.