Resurs verksamhet är indelad i två affärssegment som har sin utgångspunkt i de produkter och tjänster som erbjuds: Payment Solutions, som innefattar retail finance, credit cards och B2B samt Consumer Loans. Det finns betydande synergier mellan affärssegmenten, som uppkommer genom att rikta kompletterande erbjudanden till de kunder som redan finns i Resurs databas.

Kärnan i Resurs affärsmodell är de tjänster som erbjuds detaljhandelspartners inom affärsområdet retail finance. Genom attraktiva betal- och finansieringslösningar för både e-handel och fysiska butiker förstärks kundlojaliteten och återköpsfrekvensen ökar. För konsumenten skapas mervärde till följd av möjligheten att balansera intäkter och utgifter under livscykeln.

 

Idag finns över 6 miljoner kunder på den nordiska marknaden i Resurs kunddatabas. Huvuddelen av dessa har först kommit i kontakt med Resurs via retail finance. Den stora kunddatabasen ger möjlighet till korsförförsäljning av koncernens övriga erbjudanden.

Resurs strategiska ramverk

Resurs agerar i en tid där marknaden och samhället är under stor förändring vilket också gör att branschen som helhet möter ett starkt yttre tryck på ansvarsfull kreditgivning. Dagens kunder har andra förväntningar och krav på oss som bank än tidigare, vilket ligger till grund för vår strategi och vår transformation när vi skapar ett modernt, konkurrenskraftigt och hållbart Resurs.