Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
Waldakt AB 57 885 556 28,94% 28,94% 2024-04-26
Avanza Pension 13 194 496 6,60% 6,60% 0,12% 2024-04-26
Erik Selin 6 655 000 3,33% 3,33% 2024-04-26
Nordnet Pensionsförsäkring 5 200 230 2,60% 2,60% 0,13% 2024-04-26
Vanguard 4 993 631 2,50% 2,50% 2024-03-31
Catea Group AB 4 000 000 2,00% 2,00% 2024-04-26
Dimensional Fund Advisors 3 637 945 1,82% 1,82% 0,03% 2024-04-26
Janus Henderson Investors 3 408 145 1,70% 1,70% 2024-03-31
American Century Investment Management 2 598 254 1,30% 1,30% 0,02% 2024-04-27
Traction 2 514 036 1,26% 1,26% 0,13% 2024-04-26
Norges Bank 2 167 722 1,08% 1,08% 2023-12-31
Agenta Advisors AB 2 010 630 1,01% 1,01% 2024-04-26
Handelsbanken Fonder 1 693 672 0,85% 0,85% 2024-03-31
Jens Engwall 1 495 989 0,75% 0,75% 2024-04-26
Swedbank Försäkring 1 479 246 0,74% 0,74% 0,03% 2024-04-26
SEB Fonder 1 456 425 0,73% 0,73% 2024-04-26
K.S.-Bolagets Fastighets AB 1 230 065 0,62% 0,62% 0,04% 2024-04-26
Futur Pension 1 212 950 0,61% 0,61% 0,03% 2024-04-26
Livförsäkringsbolaget Skandia 1 145 344 0,57% 0,57% 2024-04-26
Agenta Investment Management 953 517 0,48% 0,48% 2024-04-26
Totalt topp 20 118 932 853 59,47% 59,47% 0,53%
Övriga 81 067 147 40,53% 40,53% -0,53%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.