Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,94% 28,94% 2023-08-29
2 Avanza Pension 12 035 095 6,02% 6,02% -0,03% 2023-08-29
3 Erik Selin 6 655 000 3,33% 3,33% 2023-08-29
4 Vanguard 4 995 126 2,50% 2,50% 2023-07-31
5 Swedbank Robur Fonder 3 750 000 1,88% 1,88% 2023-08-29
6 Nordnet Pensionsförsäkring 3 689 949 1,84% 1,84% -0,01% 2023-08-29
7 Dimensional Fund Advisors 3 544 511 1,77% 1,77% 0,01% 2023-08-30
8 Norges Bank 3 380 502 1,69% 1,69% 2022-12-31
9 Catea Group AB 3 300 000 1,65% 1,65% 2023-08-29
10 Janus Henderson Investors 2 719 471 1,36% 1,36% 2023-07-31
11 Livförsäkringsbolaget Skandia 2 623 430 1,31% 1,31% 2023-08-29
12 Stefan Engström 2 010 630 1,01% 1,01% 2022-12-28
13 Skandia Fonder 1 645 352 0,82% 0,82% 2023-08-29
14 BlackRock 1 618 730 0,81% 0,81% 2023-08-30
15 Traction 1 600 000 0,80% 0,80% 2023-08-29
Totalt top 15 111 453 352 55,73% 55,73% -0,04%
Övriga 88 546 648 44,27% 44,27% 0,04%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00%

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.