Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2022-07-27
2 Avanza Pension 10 522 589 5,3% 5,3% -0,16% 2022-07-27
3 Swedbank Robur Fonder 4 925 346 2,5% 2,5%   2022-07-27
4 Vanguard 4 697 352 2,3% 2,3%   2022-06-30
5 Tredje AP-fonden 4 186 224 2,1% 2,1%   2022-07-27
6 Dimensional Fund Advisors 3 775 953 1,9% 1,9%   2022-06-30
7 Nordnet Pensionsförsäkring 3 595 916 1,8% 1,8% 0,05% 2022-07-27
8 Catea Group AB 3 300 000 1,7% 1,7%   2022-07-27
9 Norges Bank 3 146 716 1,6% 1,6% -0,04% 2022-07-27
10 Erik Selin 2 905 000 1,5% 1,5% 0,25% 2022-07-27
11 Livförsäkringsbolaget Skandia 2 834 905 1,4% 1,4% -0,07% 2022-07-27
12 ODIN Fonder 2 675 230 1,3% 1,3%   2022-01-31
13 Janus Henderson Investors 2 379 125 1,2% 1,2%   2022-06-30
14 Futur Pension 2 092 396 1,0% 1,0% -0.00% 2022-07-27
15 Stefan Engström 2 010 630 1,0% 1,0%   2022-07-27
Totalt top 15 110 932 938 55,5% 55,5% 0,02%
Övriga 89 067 062 44,5% 44,5% -0,02%
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0.00%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.