Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2021-03-31
2 Erik Selin 6 655 000 3,3% 3,3%   2021-03-31
3 Avanza Pension 6 349 164 3,2% 3,2% 0,08% 2021-03-31
4 Länsförsäkringar Fonder 5 900 427 3,0% 3,0% 0,09% 2021-03-31
5 Handelsbanken Fonder 5 534 148 2,8% 2,8% -0.00% 2021-03-31
6 Swedbank Robur Fonder 4 838 319 2,4% 2,4% 0,07% 2021-03-31
7 Norges Bank 3 957 692 2,0% 2,0% -0,31% 2021-03-31
8 Vanguard 3 788 274 1,9% 1,9%   2021-02-28
9 Tredje AP-fonden 3 686 224 1,8% 1,8% 0,50% 2021-03-31
10 Livförsäkringsbolaget Skandia 3 480 079 1,7% 1,7% 0,03% 2021-03-31
11 SEB Fonder 3 475 895 1,7% 1,7% 0,02% 2021-03-31
12 Dimensional Fund Advisors 3 259 843 1,6% 1,6%   2021-02-28
13 Catea Group AB 3 200 000 1,6% 1,6%   2021-03-31
14 Nordnet Pensionsförsäkring 3 002 439 1,5% 1,5% -0,10% 2021-03-31
15 Janus Henderson Investors 2 452 973 1,2% 1,2%   2021-02-28
Total top 15 117 466 033 58,7% 58,7% 0,37%  
Övriga 82 533 967 41,3% 41,3% -0,37%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.