Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2022-04-30
2 Avanza Pension 10 875 528 5,4% 5,4% -0,03% 2022-04-30
3 Swedbank Robur Fonder 4 925 346 2,5% 2,5%   2022-04-30
4 Vanguard 4 760 510 2,4% 2,4%   2022-03-31
5 Tredje AP-fonden 4 186 224 2,1% 2,1%   2022-04-30
6 Dimensional Fund Advisors 3 707 681 1,9% 1,9%   2022-03-31
7 Nordnet Pensionsförsäkring 3 409 389 1,7% 1,7% 0,26% 2022-04-30
8 Catea Group AB 3 300 000 1,7% 1,7%   2022-04-30
9 Livförsäkringsbolaget Skandia 3 151 530 1,6% 1,6% -0,06% 2022-04-30
10 ODIN Fonder 2 675 230 1,3% 1,3%   2022-01-31
11 Erik Selin 2 405 000 1,2% 1,2%   2022-04-30
12 Janus Henderson Investors 2 399 642 1,2% 1,2%   2022-03-31
13 Norges Bank 2 107 014 1,1% 1,1% -0,34% 2022-04-30
14 Futur Pension 2 091 098 1,0% 1,0% 0,01% 2022-04-30
15 Stefan Engström 2 010 630 1,0% 1,0%   2022-04-30
Total top 15 109 890 378 54,9% 54,9% -0,15%  
Övriga 90 109 622 45,1% 45,1% 0,15%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.