Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,94% 28,94%   2022-11-28
2 Avanza Pension 11 099 424 5,55% 5,55%   2022-11-28
3 Vanguard 4 728 163 2,36% 2,36%   2022-10-31
4 Dimensional Fund Advisors 4 492 479 2,25% 2,25%   2022-10-31
5 Tredje AP-fonden 4 186 224 2,09% 2,09%   2022-11-28
6 Nordnet Pensionsförsäkring 3 762 868 1,88% 1,88% -0,16% 2022-11-28
7 Swedbank Robur Fonder 3 400 000 1,70% 1,70%   2022-11-28
8 Catea Group AB 3 300 000 1,65% 1,65%   2022-11-28
9 Norges Bank 3 074 196 1,54% 1,54% 0,02% 2022-11-28
10 Erik Selin 2 905 000 1,45% 1,45%   2022-11-28
11 Livförsäkringsbolaget Skandia 2 623 430 1,31% 1,31%   2022-11-28
12 Janus Henderson Investors 2 387 297 1,19% 1,19%   2022-10-31
13 Futur Pension 2 053 900 1,03% 1,03%   2022-11-28
14 Stefan Engström 2 010 630 1,01% 1,01%   2022-11-28
15 BlackRock 1 721 903 0,86% 0,86% 0,01% 2022-11-30
Totalt top 15 109 631 070 54,82% 54,82% -0,12%
Övriga 90 368 930 45,18% 45,18% 0,12%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00% 0.00%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.