Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2021-10-31
2 Avanza Pension 8 929 590 4,5% 4,5% 0,01% 2021-10-31
3 Swedbank Robur Fonder 6 000 000 3,0% 3,0% 0,45% 2021-10-31
4 Vanguard 4 681 772 2,3% 2,3%   2021-09-30
5 Tredje AP-fonden 4 186 224 2,1% 2,1%   2021-10-31
6 Erik Selin 3 655 000 1,8% 1,8% -1,50% 2021-10-31
7 Janus Henderson Investors 3 456 915 1,7% 1,7%   2021-09-30
8 Dimensional Fund Advisors 3 443 191 1,7% 1,7%   2021-09-30
9 Livförsäkringsbolaget Skandia 3 284 258 1,6% 1,6% 0.00% 2021-10-31
10 Catea Group AB 3 260 000 1,6% 1,6%   2021-10-31
11 Nordnet Pensionsförsäkring 2 714 866 1,4% 1,4% -0,05% 2021-10-31
12 SEB Fonder 2 599 945 1,3% 1,3%   2021-10-31
13 Goldman Sachs Asset Management 2 590 190 1,3% 1,3%   2021-07-31
14 Futur Pension 2 230 502 1,1% 1,1% 0,02% 2021-10-31
15 Stefan Engström 2 010 630 1,0% 1,0%   2021-10-31
Total top 15 110 928 639 55,5% 55,5% -1,06%  
Övriga 89 071 361 44,5% 44,5% 1,06%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.