Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,9% 28,9%   2021-08-31
2 Avanza Pension 8 587 558 4,3% 4,3% -0,06% 2021-08-31
3 Erik Selin 6 655 000 3,3% 3,3%   2021-08-31
4 Länsförsäkringar Fonder 6 235 308 3,1% 3,1%   2021-08-31
5 Swedbank Robur Fonder 4 700 000 2,4% 2,4% 0,03% 2021-08-31
6 Vanguard 4 576 618 2,3% 2,3%   2021-07-31
7 Tredje AP-fonden 4 186 224 2,1% 2,1%   2021-08-31
8 Livförsäkringsbolaget Skandia 3 385 952 1,7% 1,7% -0.00% 2021-08-31
9 Janus Henderson Investors 3 344 728 1,7% 1,7%   2021-07-31
10 Dimensional Fund Advisors 3 302 800 1,7% 1,7%   2021-07-31
11 Catea Group AB 3 260 000 1,6% 1,6%   2021-08-31
12 SEB Fonder 2 861 705 1,4% 1,4% -0,08% 2021-08-31
13 Nordnet Pensionsförsäkring 2 718 669 1,4% 1,4% 0,01% 2021-08-31
14 Futur Pension 2 168 037 1,1% 1,1% 0.00% 2021-08-31
15 Stefan Engström 2 010 630 1,0% 1,0%   2021-08-31
Total top 15 115 878 785 57,9% 57,9% -0,11%  
Övriga 84 121 215 42,1% 42,1% 0,11%  
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.