Resurs i korthet

Resurs Holding-koncernen (Resurs), som verkar genom dotterbolaget Resurs Bank AB, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar och privatlån på hela den nordiska marknaden. Vid utgången av 2023 uppgick antalet anställda till 660 personer och låneboken till 38,8 miljarder kronor.

Resurs Holding-koncernen (Resurs), som verkar genom dotterbolaget Resurs Bank AB, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar och privatlån på hela den nordiska marknaden. Vid utgången av 2023 uppgick antalet anställda till 660 personer och låneboken till 38,8 miljarder kronor.

Våra affärssegment

resurs-payment-solutions-image

Payment Solutions

Affärssegmentet Payment Solutions består av affärsområdena retail finance, cards och B2B (business-to-business). Inom retail finance är Resurs en ledande omni-aktör för finansierings-, betal- och lojalitetslösningar i Norden. Cards omfattar Resurs egna kredit- och betalkort där retail finance-partners kan profilera sina egna varumärken. Inom B2B är fokus främst på fakturaköp och fakturabelåning mot små och medelstora företag.

Consumer Loans

Inom affärssegmentet Consumer Loans erbjuds konsumenter privatlån utan säkerhet, samt lån med säkerhet i bostad på den norska marknaden. Ett privatlån används vanligtvis för att finansiera större inköp och investeringar. Consumer Loans erbjuder även konsolidering av lån i syfte att minska konsumentens månads och/eller räntekostnader. På den norska marknaden erbjuds även lån med säkerhet i bostad.

resurs-consumer-loans-image

Mer från Resurs

aktien-new

Aktien

Få inblick i Resurs aktieutveckling, aktiekapital och ägarstruktur.

resurs-sustainability-banner-new

Hållbarhet

Ett av Resurs primära fokus är att utveckla arbetet med att integrera hållbarhetsperspektivet i vår affär, på kort och lång sikt. Vår målsättning är att göra skillnad för våra kunder, partners medarbetare och vår planet.

resurs-financial-reports-image

Finansiella rapporter

För en djupare och mer detaljerad inblick i Resurs resultat finns alla delårsrapporter och årsredovisningar sedan 2014 samlade att ladda ner och ta del av.