Resurs i korthet

Året 2021 innebar starten på en historisk förändringsresa för Resurs. Vi inledde utvecklingen av en ny, hypermodern molnbaserad bankplattform på allvar. Vi knöt till oss nya partners. Vi lanserade Resurs Society. Allt detta baseras på vår nya strategi som pekar ut riktningen för de tjänster och erbjudanden som vi utvecklar för våra kunder och partners på dagens och morgondagens nordiska marknad.

Resurs Holding-koncernen (Resurs), som verkar genom dotterbolaget Resurs Bank AB, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar och privatlån på hela den nordiska marknaden. Vid utgången av 2021 uppgick antalet anställda till 617 personer och låneboken till 33,3 miljarder kronor.

Våra affärssegment

resurs-payment-solutions-image

Payment Solutions

Payment Solutions består av affärsområdena retail finance, cards och B2B. Inom retail finance är Resurs den ledande aktören för finansierings-, betal- och lojalitetslösningar i Norden. Cards omfattar Resurs egna kredit- och betalkort där retail finance-partners kan profilera sina egna varumärken. Inom B2B är fokus främst på fakturaköp och fakturabelåning mot små och medelstora företag.

Consumer Loans

Consumer Loans erbjuder privatlån, det vill säga lån utan säkerhet till konsumenter. Ett privatlån används vanligtvis för att finansiera större inköp och investeringar. Consumer Loans erbjuder även konsolidering av lån i syfte att minska konsumentens månads- och/eller räntekostnader.

resurs-consumer-loans-image

Mer från Resurs

aktien-new

Aktien

Få inblick i Resurs aktieutveckling, aktiekapital och ägarstruktur.

resurs-sustainability-banner-new

Hållbarhet

Ett av Resurs primära fokus är att utveckla arbetet med att integrera hållbarhetsperspektivet i vår affär, på kort och lång sikt. Vår målsättning är att göra skillnad för våra kunder, partners medarbetare och vår planet.

resurs-financial-reports-image

Finansiella rapporter

För en djupare och mer detaljerad inblick i Resurs resultat finns alla delårsrapporter och årsredovisningar sedan 2014 samlade att ladda ner och ta del av.