Resurs i korthet

Resurs påbörjade under 2020 en förändringsresa för att fortsätta vara konkurrenskraftig i en värld som ständigt förändras och den teknologiska utvecklingen som går i en snabbare takt än någonsin. Resurs agenda är ambitiös och handlar till stor del om att upprätthålla relevans – i produkterbjudandet, i mötet med kunder och partners samt som varumärke i stort.

Resurs Holding (Resurs) som verkar genom dotterbolaget Resurs Bank AB är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder Betallösningar och Privatlån. Vid utgången av 2020 uppgick antalet anställda till 722 personer och låneboken till 30,9 miljarder kronor.

Våra affärssegment

resurs-about-us-payment-solutions--module

Payment Solutions

Payment Solutions består av retail finance, credit cards och factoring. Inom retail finance är Resurs en ledande aktör för säljstödjande finansierings-, betal- och lojalitetslösningar i Norden. Credit cards omfattar Resurs egna kreditkort, där Supreme Card är det mest kända, men även kort där retail finance-partners kan profilera sina egna varumärken. Inom factoring är fokus främst på fakturaköp och fakturabelåning mot små och medelstora företag, vilket är ett snabbt och enkelt sätt för företag att öka sin likviditet och minska kreditrisken

Consumer Loans

Consumer Loans erbjuder privatlån, det vill säga lån utan säkerhet till konsumenter.
Ett privatlån används vanligtvis för att finansiera större inköp, utöka befintliga lån eller för att finansiera allmän konsumtion. Consumer Loans erbjuder även konsolidering av lån som en konsument har hos andra banker i syfte att minska månads- och/eller räntekostnader.

resurs-about-us-consumer-loans-module

Mer från Resurs

resurs-about-us-module-image-b

Aktien

Få inblick i Resurs aktieutveckling, aktiekapital och ägarstruktur.

Resurs19900-3

Hållbarhet

Ett av Resurs primära fokus är att utveckla arbetet med att integrera hållbarhetsperspektivet i vår affär, på kort och lång sikt. Vår målsättning är att göra skillnad för våra kunder, partners medarbetare och vår planet.

Finansiella rapporter

För en djupare och mer detaljerad inblick i Resurs resultat finns alla delårsrapporter och årsredovisningar sedan 2014 samlade att ladda ner och ta del av.