Koncernledningens aktieinnehav i Resurs Holding AB anges per den 30 september 2020. För transaktioner därefter, följ länken till Finansinspektionen

Nils Carlsson
Nils Carlsson
CEO och koncernchef
Läs mer

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom Växjö Universitet, Handelshögskolan Stockholm, MBA Heriott Watt Edinburgh Produktutvecklingschef Europolitan, Affärsutvecklingschef Vodafone, Försäljningsdirektör Telenor, VD Netbooster , VD Electrolux Sverige, VD Fortnox AB

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot: Poolia.

Innehav i Resurs Holding AB: 35 000 aktier. 950 000 teckningsoptioner.

Sofie Tarring Lindell
Sofie Tarring Lindell
Chief Financial Officer (CFO) och Head of Investor Relations (föräldraledig)
Läs mer

Född: 1991

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MSc Företagsekonomi inriktning Corporate Finance vid Lunds Universitet. Tidigare olika tjänster inom Resurskoncernen varav senast Head of IR and Group Control. 

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 545 aktier. 290 000 teckningsoptioner. 

Alexander Burman
Alexander Burman
Chief Commercial Officer (CCO) Consumer
Läs mer

Född: 1988

Utbildning och arbetslivserfarenhet: M.Sc. Business and Management, Uppsala University, B.Sc Business and Economics, Uppsala Universitet. Nordic Head of Consumer Loans, Santander Consumer Bank, Manager, Ernst & Young (EY) Advisory Services. Trainee, Exportrådet.

Andra pågående uppdrag:

Innehav i Resurs Holding AB: 14 000 aktier. 180 000 teckningsoptioner.

Marie Darte
Marie Darte
Chief Governance & Risk Officer
Läs mer

Född: 1978

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom Lunds Universitet. Tidigare olika tjänster inom Mercedes Benz Finans, Head of Risk Sverige Ikano Bank och Risk & Compliancechef Fortnox Finans AB.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 3 000 aktier. 185 000 teckningsoptioner.

Mattias Ekman
Mattias Ekman
Chief Commercial Officer (CCO) Corporate
Läs mer

Född: 1988

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier vid Uppsala Universitet, Business Management IHM Business School. Tidigare olika kommersiella roller, ledande samt individuella, på Klarna Bank AB och Hi3G Access AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande, Skrym AB. Styrelseledamot, Brink Commerce AB.

Innehav i Resurs Holding AB: 2 741 aktier. 0 teckningsoptioner.

Andreas Fridell
Andreas Fridell
Chief Operating Officer (COO)
Läs mer

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknad- och kommunikationsexamen. Studier i pedagogik och ledarskap, yrkesofficer i Försvarsmakten, Sales Manager Eniro, Chief Commercial officer Fortnox AB, styrelseledamot Nyföretagarcentrum, Head of Solution Management och vice VD IST AB samt VD och Head of Business Region Sweden på IST AB och IST Group.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kivra Oy.

Innehav i Resurs Holding AB: 0 aktier. 85 000 teckningsoptioner.

Sebastian Green
Sebastian Green
Chief Information Officer (CIO)
Läs mer

Född: 1973

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier i systemvetenskap, Lunds universitet och University of Sheffield. Tidigare CIO & Utvecklingschef på Bergendahls Food, IT konsult på Capgemini och NCR Teradata samt Ikea.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 2 650 aktier. 50 000 teckningsoptioner.

Johanna Jonsson
Johanna Jonsson
Chief People & Culture Officer
Läs mer

Född: 1977

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master degree Behavioural Science, Lunds Universitet. Tidigare Group HRBP, Beijer Ref AB, Group HR Manager, Entry Point North AB samt HR, Massive Entertainment.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 1734 aktier. 160 000 teckningsoptioner.

Stefan Noderén
Stefan Noderén
Chief Credit & NPL Officer och t.f Chief Financial Officer (CFO) & Head of Investor Relations
Läs mer

Född: 1968

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieekonom. Tidigare VD på Redcats Finans AB, VD på Time Finans AB, IT & Affärsutvecklingschef Finaref Sverige AB.

Andra pågående uppdrag:

Innehav i Resurs Holding AB: 22 000 aktier. 122 500 teckningsoptioner

Måns Renntun
Måns Renntun
Chief Communication & Marketing Officer
Läs mer

Född: 1978

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Journalistexamen Skurups folkhögskola. Studier i engelska, medie- och kommunikation samt statsvetenskap vid Lunds universitet. Kommunikationsroll Malmö universitet. Varumärkesansvarig samt kommunikationsstrateg Region Skåne. Kommunikationsansvarig Business Region Skåne. Seniorkonsult Gullers Grupp.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 883 aktier. 103 053 teckningsoptioner.

Anita Tidner
Anita Tidner
Chief Customer Service Officer
Läs mer

Född: 1964

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknadsekonom DIHM, tidigare Head of Customer Service Telia Sverige, Head of Sales Telia Operator Business, Head of Sales UC Kreditinformation. Konsult inom Ledarutveckling och försäljning.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Alliera Sälj- & Ledarutveckling AB

Innehav i Resurs Holding AB: 2024 aktier. 75 000 teckningsoptioner