Sofie Tarring Lindell
Sofie Tarring Lindell
Tf CEO och koncernchef
Läs mer

Född: 1991

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MSc Företagsekonomi inriktning Corporate Finance vid Lunds Universitet. Tidigare olika tjänster inom Resurskoncernen varav senast Head of IR and Group Control. 

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 545 aktier. 290 000 teckningsoptioner. 

Alexander Burman
Alexander Burman
Chief Commercial Officer (CCO) Consumer
Läs mer

Född: 1988

Utbildning och arbetslivserfarenhet: M.Sc. Business and Management, Uppsala University, B.Sc Business and Economics, Uppsala Universitet. Nordic Head of Consumer Loans, Santander Consumer Bank, Manager, Ernst & Young (EY) Advisory Services. Trainee, Exportrådet.

Andra pågående uppdrag:

Innehav i Resurs Holding AB: 14 000 aktier. 180 000 teckningsoptioner.

Mattias Ekman
Mattias Ekman
Chief Commercial Officer (CCO) Corporate
Läs mer

Född: 1988

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier vid Uppsala Universitet, Business Management IHM Business School. Tidigare olika kommersiella roller, ledande samt individuella, på Klarna Bank AB och Hi3G Access AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande, Skrym AB. Styrelseledamot, Brink Commerce AB.

Innehav i Resurs Holding AB: 2 741 aktier. 0 teckningsoptioner.

Sebastian Green
Sebastian Green
Chief Product Officer (CPO)
Läs mer

Född: 1973

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier i systemvetenskap, Lunds universitet och University of Sheffield. Tidigare CIO & Utvecklingschef på Bergendahls Food, IT konsult på Capgemini och NCR Teradata samt Ikea.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 2 650 aktier. 50 000 teckningsoptioner.

Pernilla Klarqvist
Pernilla Klarqvist
Chief Customer Service Officer (CCSO)
Läs mer

Född: 1984

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Utbildad i ledarskap, projektledning och företagsekonomi. Examen i hälsoutveckling i arbetslivet. Tidigare tjänster som ledare på Forex Bank, Zmarta och senast som Customer service manager på Resurs.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 0

Stefan Noderén
Stefan Noderén
Chief Credit & NPL Officer
Läs mer

Född: 1968

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieekonom. Tidigare VD på Redcats Finans AB, VD på Time Finans AB, IT & Affärsutvecklingschef Finaref Sverige AB.

Andra pågående uppdrag:

Innehav i Resurs Holding AB: 22 000 aktier. 122 500 teckningsoptioner