Hållbarhet på Resurs

Resurs ska bedriva en hållbar verksamhet som värnar om miljö, människor och ekonomi. Vår målsättning är att göra skillnad i vardagen för våra kunder, partners, medarbetare och vår planet.

Våra åtagande

Ansvarsfull kreditgivning

Resurs ska erbjuda finansiella tjänster som är hållbara både idag och på längre sikt – för individen, Resurs och samhället i stort.

Antikorruption

Resurs bedriver ett långsiktigt, systematiskt och förebyggande arbete för att motverka korruption i alla dess former.

Dag1_1027-2

Socialt ansvarstagande

Resurs samhällsengagemang är starkt och ger stöd till organisationer och initiativ som syftar till att ge människor ökade möjligheter att påverka sin vardag och framtid.

Dagi-143

Kundintegritet

Arbetet med kundintegritet baseras på god efterlevnad av lagar och interna regelverk som anger hur kunddata ska skyddas och får användas.

Miljö

Genom medvetna och aktiva val i form av exempelvis arbetssätt, kommunikationskanaler, samarbeten och leverantörer tar Resurs ansvar för miljön.

Eva Brike_Resurs Holding

Medarbetare

För Resurs är det självklart att erbjuda en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av goda möjligheter till individuell utveckling.

Vårt hållbarhetsarbete

res-vid-1-img

Henrik Linder, Nordisk Hållbarhetschef, svarar på frågan om varför hållbarhet är en så viktig del av Resurs och hur vi som organisation tar ansvar i olika hållbarhetsfrågor.

Policys och riktlinjer

Resurs ska bedriva en ansvarsfull och hållbar verksamhet som ligger i linje med visionen om att stärka människor och att ge dem förutsättningar att leva det liv de önskar.

Personuppgiftshantering på Resurs

Att skydda personlig information och varje kunds integritet är en självklar del i alla våra kundrelationer.

Vår hållbarhets-
styrning

Resurs har etablerat en strategi och styrning som ska säkerställa att verksamheten i alla delar tar ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar.