Resurs kraftsamlar hållbarhetsarbetet i Resurs Society

Resurs vill bidra till ett mer hållbart samhälle och en mer ansvarsfull kreditmarknad. Resurs Society samlar alla Resurs konkreta satsningar för att bidra till en hållbar utveckling för kunder, partners, branschen och för samhället i stort.

FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Resurs Bank har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) – ett ramverk för en hållbar bankbransch som utvecklats genom partnerskap mellan banker över hela världen som tar sin utgångspunkt i FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI).

Nasdaq ESG Transparency Partner 2023

Resurs Holding har certifierats som Nasdaq ESG Transparency Partner 2023. Certifieringen ges till företag som uppvisar en hög grad av marknadstransparens i miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG).

Våra åtagande

DSC_4416 copy 1500px

Hållbar kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning innebär ett erbjudande om finansiella tjänster som är hållbara både idag och på längre sikt – för individen, Resurs och samhället i stort.

Socialt ansvar

Socialt ansvarstagande

Genom partnerskap och engagemang bidrar Resurs till samhällsnytta och möjligheten till en sund privatekonomi med särskilt fokus på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden.

Etiska och ansvarsfulla affärer

Etiska och ansvarsfulla affärer samlar Resurs åtagande inom frågor som berör tillgänglighet, ansvar för leverantörskedjan och kundkommunikation såväl som kundintegritet och antikorruption.

resurs-miljo_module

Miljö

I arbetet mot att på sikt bli klimatneutrala arbetar Re­surs både med aktiva åtgärder och med att påverka medarbetare och kunder att göra kli­matsmarta val, bland annat genom samarbe­ten med olika partners.

DSC_5887_lowres_1500px

Medarbetare

För Resurs är det självklart att erbjuda en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av goda möjligheter till individuell utveckling.

Policys och riktlinjer

Våra styrdokument för intern styrning och kontroll revideras varje år men kan vid behov justeras oftare. Här presenterar vi en del av våra policyer, riktlinjer och ramverk, vissa i sin helhet och andra i en sammanfattning.

Personuppgifts-
hantering på Resurs

Att skydda personlig information och varje kunds integritet är en självklar del i alla våra kundrelationer.

Vår hållbarhets-
styrning

Resurs har etablerat en strategi och styrning som ska säkerställa att verksamheten i alla delar tar ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar.