Resurs kraftsamlar hållbarhetsarbetet i Resurs Society

Resurs vill bidra till ett mer hållbart samhälle och en mer ansvarsfull kreditmarknad. Resurs Society samlar alla Resurs konkreta satsningar för att bidra till en hållbar utveckling för kunder, partners, branschen och för samhället i stort.

Resurs Bank signerar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Resurs Bank har officiellt undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) – ett ramverk för en hållbar bankbransch som utvecklats genom partnerskap mellan banker över hela världen som tar sin utgångspunkt i FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI).

Nasdaq ESG Transparency Partner 2022

Resurs Holding har certifierats som Nasdaq ESG Transparency Partner 2022. Certifieringen ges till företag som uppvisar en hög grad av marknadstransparens i miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG).

Våra åtagande

DSC_4416 copy 1500px

Hållbar kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning utgör kärnan i Resurs affär och innebär ett erbjudande om finansiella tjänster som är hållbara både idag och på längre sikt – för individen, Resurs och samhället i stort.

Socialt ansvar

Socialt ansvarstagande

Resurs tar ett tydligt socialt ansvar som branschaktör och bidrar till en positiv och inkluderande samhällsutveckling.

Etiska och ansvarsfulla affärer

Etiska och ansvarsfulla affärer samlar Resurs åtagande inom frågor som berör tillgänglighet, ansvar för leverantörskedjan och kundkommunikation såväl som kundintegritet och antikorruption.

resurs-miljo_module

Miljö

I arbetet mot att på sikt bli klimatneutrala arbetar Re­surs både med aktiva åtgärder och med att påverka medarbetare och kunder att göra kli­matsmarta val, bland annat genom samarbe­ten med olika partners.

DSC_5887_lowres_1500px

Medarbetare

För Resurs är det självklart att erbjuda en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av goda möjligheter till individuell utveckling.

Policys och riktlinjer

Resurs ska bedriva en ansvarsfull och hållbar verksamhet som ligger i linje med visionen om att stärka människor och att ge dem förutsättningar att leva det liv de önskar.

Personuppgifts-
hantering på Resurs

Att skydda personlig information och varje kunds integritet är en självklar del i alla våra kundrelationer.

Vår hållbarhets-
styrning

Resurs har etablerat en strategi och styrning som ska säkerställa att verksamheten i alla delar tar ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar.