HÅLLBAR OCH STABIL NORDISK AFFÄRSMODELL MED FOKUS PÅ RETAIL

Resurs etablerades av detaljhandlare för detaljhandlare och affärsmodellen är därför baserad på gedigen branscherfarenhet. Erbjudandet om attraktiva retail finance- lösningar och flexibel betalning bidrar starkt till ökad köpkraft, ökad kundtillströmning till butik och online samt till stärkt kundlojalitet. Under året har Resurs inlett samarbete med en rad väletablerade partners i hela Norden som POWER, Gigantti, Webhallen och Euronics vilket vittnar om en konkurrenskraftig position och god efterfrågan på bolagets lösningar. Retail finance skapar också goda förutsättningar till korsförsäljning av övriga erbjudanden som kreditkort, privatlån och försäkringar.

KONTINUERLIG INNOVATION OCH BREDDAT PRODUKTERBJUDANDE

Innovation har alltid spelat en nyckelroll för Resurs konkurrenskraft. Genom att kombinera klassiska finansieringslösningar för konsumenter med företagserbjudande till samma handlare kommer Resurs kunna bli än starkare framöver. Framöver är planen att lägga grunden för att utvecklingen av en ny generation produkter inom detta område. Fokus ligger även på digitalisering av koncernens processer, allt för att effektivisera och förenkla för kunder och medarbetare.

GOD LÖNSAMHET OCH EN ATTRAKTIV DIREKTAVKASTNING

Resurs har en lång erfarenhet av god tillväxt och lönsamma affärer. Bankens avkastning drivs av koncernens utbud av små och medelstora krediter med relativt korta löptider. Med hållbar kreditgivning i botten har Resurs utvecklat och expanderat sin låneportfölj, vilket har varit den största bidragande orsaken till den tillväxt av totala som genererats under åren. Resurs mål är att dela ut 50 procent av nettovinsten till aktieägarna och styrelsens ambition är att fortsätta med halvårsvisa utdelningar.