* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.

Välj år
Välj typ av rapport
2024
21 mars 2024 Års- och hållbarhetsredovisning 2023
2023
26 oktober 2023 Delårsrapport januari - september 2023
21 mars 2023 Års- och hållbarhetsredovisning 2022
2022
25 oktober, 2022 Delårsrapport januari - september 2022
22 mars, 2022 Års- och hållbarhetsredovisning 2021
2021
23 mars, 2021 Årsredovisning 2020
2020
27 oktober, 2020 Delårsrapport januari - september 2020
17 mars, 2020 Årsredovisning 2019
2019
29 oktober, 2019 Delårsrapport januari - september 2019
19 mars, 2019 Årsredovisning 2018
2018
6 november, 2018 Delårsrapport januari - september 2018
20 mars, 2018 Årsredovisning 2017
6 februari, 2018 Bokslutskommuniké januari - december 2017
2017
31 oktober, 2017 Delårsrapport januari - september 2017
9 maj, 2017 Delårsrapport januari - mars 2017
5 april, 2017 Årsredovisning 2016
7 februari, 2017 Bokslutskommuniké januari - december 2016
2016
8 november, 2016 Delårsrapport januari - september 2016
9 augusti, 2016 Delårsrapport januari - juni 2016
10 maj, 2016 Delårsrapport januari - mars 2016
18 april , 2016 Prospekt börsnotering
4 april, 2016 Årsredovisning 2015
17 februari, 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2015
2015
25 november, 2015 Delårsrapport januari - september 2015
16 juni, 2015 Årsredovisning 2014