​Martin Bengtsson
​Martin Bengtsson
Styrelseordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2012
Läs mer

Ordförande i valberedningen samt medlem i Audit Committee

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag, landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark och Investment Manager på SIBA Invest AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande SIBA Fastigheter AB. Styrelseledamot och VD i SIBA Invest AB och Waldakt AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 57 885 556 aktier.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

​Marita Odélius
​Marita Odélius
Styrelseledamot sedan 2015
Läs mer

Medlem i Corporate Governance Committee och Remuneration Committee

Född: 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Auktoriserad revisor. Tidigare VD i Fora AB och CFO och Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Solid Försäkringsaktiebolag och Movestic Liv och Pension.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 23 407 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Ola Laurin
Ola Laurin
Styrelseledamot sedan 2024
Läs mer

Medlem i Corporate Governance Committee och Remuneration Committee.

Född: 1971

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Utbildad marinofficer och en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Tidigare VD för PayEx Group, chef för Stora Företag & Institutioner på Swedbank och del av Swedbanks koncernledning, samt ett flertal uppdrag på Swedbank sedan 2000,

Andra väsentliga uppdrag: Extern rådgivare till Bain & Company, ordförande i Advisory Board för Wellstreets FinTech Fond.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 90 000

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

​Lars Nordstrand
​Lars Nordstrand
Styrelseledamot sedan 2012
Läs mer

Ordförande i Corporate Governance Committee och medlem i Remuneration Committee

Född: 1951

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil kand i humaniora samt civilekonom. Tidigare VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB samt vVD i Invik, major i reserven.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Solid Försäkringsaktiebolag, Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 80 016 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Mikael Wintzell
Mikael Wintzell
Styrelseledamot sedan 2018
Läs mer

Medlem i Audit Committee

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Tidigare Deputy Chief Commercial Officer Klarna, Sales Director Payex. För närvarande Grundare och CEO på Wellstreet Group.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i bolag kopplade till Wellstreet Group.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 519 500 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Pia-Lena Olofsson
Pia-Lena Olofsson
Styrelseledamot sedan 2022
Läs mer

Ordförande i Audit Committee och medlem i Corporate Governance Committee.

Född: 1972

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Göteborgs universitet, Executive MBA, Warwick universitet, UK och Funding and risk, London Business School. Tidigare CFO på Visma AB, Collector AB (publ), Catena Media plc (publ) samt olika positioner inom Bure Equity AB (publ) och Citat AB. För närvarande CFO och Head of IR på Cibus Nordic Ream Estate AB (publ).

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i bolag inom Cibus-koncernen.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 10 000 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare

Harald Walden
Harald Walden
Styrelseledamot sedan 2024
Läs mer

Född: 1975

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i Datorteknik vid Mälardalens högskola. Tidigare Head of Product på Stardoll, samt CTO och medgrundare på Qliro AB (publ). För närvarande CTO Brite AB

Andra väsentliga uppdrag: Nej

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 17.750

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.