​Martin Bengtsson
​Martin Bengtsson
Styrelseordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2012
Läs mer

Ordförande i valberedningen samt medlem i Audit Committee

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag, landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark och Investment Manager på SIBA Invest AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande SIBA Fastigheter AB. Styrelseledamot och VD i SIBA Invest AB och Waldakt AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 57 885 556 aktier.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Johanna Berlinde
Johanna Berlinde
Styrelseledamot sedan 2019
Läs mer

Medlem i Corporate Governance Committee

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare försäljningschef Tele2Vision, Ansvarig för Produkt och Marknadsföring B2B Tele2 Sverige, VP Head of TV & Media Telia Company, Head of M&A and Partner Management Telia Sverige. För närvarande VP Head of Product Area Connectivity Telia Company.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Solidtango AB.

Aktieinnehav (inklusive närståendes innehav): 2 120 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande tillbolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

​Fredrik Carlsson
​Fredrik Carlsson
Styrelseledamot sedan 2012
Läs mer

Ordförande i Audit Committee och Remuneration Committee

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Betsson AB och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 167 254 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Susanne Ehnbåge
Susanne Ehnbåge
Styrelseledamot sedan 2020
Läs mer

Medlem i Remuneration Committee

Född: 1979

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan Göteborg. CEO och andra positioner inom NetOnNet och SIBA AB.

Andra väsentliga uppdrag: CEO för Lindex. Styrelseledamot i Quimper.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 2 600 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

​Marita Odélius Engström
​Marita Odélius Engström
Styrelseledamot sedan 2015
Läs mer

Medlem i Corporate Governance Committee

Född: 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Auktoriserad revisor. Tidigare CFO och Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andra väsentliga uppdrag: VD för Fora AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 23 407 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

​Lars Nordstrand
​Lars Nordstrand
Styrelseledamot sedan 2012
Läs mer

Ordförande i Corporate Governance Committee och medlem i Remuneration Committee

Född: 1951

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil kand i humaniora samt civilekonom. Tidigare VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB samt vVD i Invik, major i reserven.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Euroaccident Livförsäkring, Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 64 994 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Kristina Patek
Kristina Patek
Styrelseledamot sedan 2020
Läs mer

Medlem i Audit Committee

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie magister, Uppsala universitet.

Andra väsentliga uppdrag: Senior Investment Director Stena Sessan AB. Styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder och Scandic Hotels Group AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 5 232  aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Mikael Wintzell
Mikael Wintzell
Styrelseledamot sedan 2018
Läs mer

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieingenjör. Tidigare Deputy Chief Commercial Officer Klarna, Sales Director Payex. För närvarande Grundare och CEO på Wellstreet Group.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i bolag kopplade till Wellstreet Group.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 4 500  aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.