​Martin Bengtsson
​Martin Bengtsson
Styrelseordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2012
Läs mer

Ordförande i valberedningen samt medlem i Audit Committee

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på SIBA Aktiebolag, landschef för SIBA Aktiebolag, filial Danmark och Investment Manager på SIBA Invest AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande SIBA Fastigheter AB. Styrelseledamot och VD i SIBA Invest AB och Waldakt AB.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 57 885 556 aktier.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

​Fredrik Carlsson
​Fredrik Carlsson
Styrelseledamot sedan 2012
Läs mer

Ordförande i Audit Committee och Remuneration Committee

Född: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare Global Head of Research, SEB Enskilda, Head of Equites, Andra AP-fonden, Bank of America/Merrill Lynch och HSBC.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. Styrelseledamot i Solid Försäkringsaktiebolag och Torsten och Wanja Söderbergs Stiftelser.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 167 254 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

​Marita Odélius
​Marita Odélius
Styrelseledamot sedan 2015
Läs mer

Medlem i Corporate Governance Committee och Remuneration Committee

Född: 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Auktoriserad revisor. Tidigare VD i Fora AB och CFO och Head of Process & Synergies, Skandia Nordic Group.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Solid Försäkringsaktiebolag och Movestic Liv och Pension.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 23 407 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

​Lars Nordstrand
​Lars Nordstrand
Styrelseledamot sedan 2012
Läs mer

Ordförande i Corporate Governance Committee och medlem i Remuneration Committee

Född: 1951

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil kand i humaniora samt civilekonom. Tidigare VD i Moderna Försäkringar och Movestic Livförsäkring AB samt vVD i Invik, major i reserven.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Solid Försäkringsaktiebolag, Akademikerförsäkring och Nordnet Pensionsförsäkring.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 80 016 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Kristina Patek
Kristina Patek
Styrelseledamot sedan 2020
Läs mer

Medlem i Audit Committee

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie magister, Uppsala universitet. Tidigare Head of M&A på Tieto Corporation, Partner på private equity-fonden Scope,  Investment Manager på Ratos , vd Cell Innovation och Managementkonsult Accenture.

Andra väsentliga uppdrag: Senior Investment Director Stena Sessan AB. Styrelseledamot i Didner & Gerge Fonder, 24Health och Matilda Foodtech.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 8 000 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Mikael Wintzell
Mikael Wintzell
Styrelseledamot sedan 2018
Läs mer

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Tidigare Deputy Chief Commercial Officer Klarna, Sales Director Payex. För närvarande Grundare och CEO på Wellstreet Group.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i bolag kopplade till Wellstreet Group.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 519 500 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare.

Pia-Lena Olofsson
Pia-Lena Olofsson
Styrelseledamot sedan 2022
Läs mer

Medlem i Corporate Governance Committee

Född: 1972

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Göteborgs universitet, Executive MBA, Warwick universitet, UK och Funding and risk, London Business School. Tidigare CFO på Visma AB, Collector AB (publ), Catena Media plc (publ) samt olika positioner inom Bure Equity AB (publ) och Citat AB. För närvarande CFO och Head of IR på Cibus Nordic Ream Estate AB (publ).

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i bolag inom Cibus-koncernen.

Aktieinnehav (inkl närståendes innehav): 4 870 aktier

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt bolagets större ägare