Resurs Holding har en organisation som består av centrala koncernfunktioner som ger stöd åt den operationella verksamheten som i sin tur är organiserad utifrån segment och land.

Koncernledning

Styrelse