Nils Carlsson
Nils Carlsson
CEO och koncernchef
Läs mer

Född: 1969

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom Växjö Universitet, Handelshögskolan Stockholm, MBA Heriott Watt Edinburgh Produktutvecklingschef Europolitan, Affärsutvecklingschef Vodafone, Försäljningsdirektör Telenor, VD Netbooster , VD Electrolux Sverige, VD Fortnox AB

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot: Svensk FastighetsFörmedling, Tradedoubler AB och Poolia.

Innehav i Resurs Holding AB: 25 000 aktier. 750 000 teckningsoptioner.

Sofie Tarring Lindell
Sofie Tarring Lindell
Chief Financial Officer och Head of Investor Relations
Läs mer

Född: 1991

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MSc Företagsekonomi inriktning Corporate Finance vid Lunds Universitet. Tidigare olika tjänster inom Resurskoncernen varav senast Head of IR and Group Control. 

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 545 aktier.  

Eva Brike
Eva Brike
Chief Human Resources Officer (CHRO)
Läs mer

Född: 1968

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i Personal och Arbetslivsfrågor vid Lunds Universitet. Tidigare Senior Vice President Human Resources på Rosti Group och HR Director på Air Liquide Norden, BRIO Group och Ericsson Mobile Platforms

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 0 aktier. 162 663 teckningsoptioner.

Marie Darte
Marie Darte
Chief Governance & Risk Officer
Läs mer

Född: 1978

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom Lunds Universitet. Tidigare olika tjänster inom Mercedes Benz Finans, Head of Risk Sverige Ikano Bank och Risk & Compliancechef Fortnox Finans AB.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 2 000 aktier. 25 000 teckningsoptioner.

Andreas Fridell
Andreas Fridell
Chief Commercial Officer (Nordic B2B) och Chief Operating Officer
Läs mer

Född: 1981

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknad- och kommunikationsexamen. Studier i pedagogik och ledarskap, yrkesofficer i Försvarsmakten, Sales Manager Eniro, Chief Commercial officer Fortnox AB, styrelseledamot Nyföretagarcentrum, Head of Solution Management och vice VD IST AB samt VD och Head of Business Region Sweden på IST AB och IST Group.

Andra pågående uppdrag:

Innehav i Resurs Holding AB: 0 aktier. 85 000 teckningsoptioner.

Sebastian Green
Sebastian Green
Chief Information Officer (CIO)
Läs mer

Född: 1973

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier i systemvetenskap, Lunds universitet och University of Sheffield. Tidigare CIO & Utvecklingschef på Bergendahls Food, IT konsult på Capgemini och NCR Teradata samt Ikea.

Andra pågående uppdrag: –

Innehav i Resurs Holding AB: 0 aktier. 50 000 teckningsoptioner.

Anna Nauclér
Anna Nauclér
Chief Commercial Officer (Nordic Payment Solutions) och vice VD för Resurs Bank
Läs mer

Född: 1977.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms Universitet. Tidigare Sales Manager och Country Manager på Unilever Food Solutions, BI-konsult på Know IT, Ekonomichef på Innograte.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Out of Home.

Innehav i Resurs Holding AB: 0 aktier. 115 704 teckningsoptioner.

Stefan Noderén
Stefan Noderén
Chief Credit & NPL Officer
Läs mer

Född: 1968

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieekonom. Tidigare VD på Redcats Finans AB, VD på Time Finans AB, IT & Affärsutvecklingschef Finaref Sverige AB.

Andra pågående uppdrag:

Innehav i Resurs Holding AB: 18 000 aktier. 12 500 teckningsoptioner

Anita Tidner
Anita Tidner
Chief Customer Service Officer
Läs mer

Född: 1964

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknadsekonom DIHM, tidigare Head of Customer Service Telia Sverige, Head of Sales Telia Operator Business, Head of Sales UC Kreditinformation. Konsult inom Ledarutveckling och försäljning.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Alliera Sälj- & Ledarutveckling AB

Innehav i Resurs Holding AB: 1 039 aktier. 50 000 teckningsoptioner