Att arbeta inom bank innebär ett stort ansvar. Resurs trovärdighet och framgångar bygger på att varje beslut som tas utgår från Bankens värderingar och etiska standarder.

Det är viktigt för Resurs att missförhållande och beteende som strider mot Bankens etiska standarder upptäcks och anmäls. Om missförhållanden upptäcks tidigt har Resurs större möjligheter att begränsa skadan, vilket inte bara är viktigt för företaget utan också för anställda och övriga intressenter. Om medarbetare eller andra personer misstänker missförhållanden eller uppmärksammar beteende som kan vara oetiska eller olagliga är det viktigt att iakttagelserna rapporteras. Sådant som kan rapporteras som whistleblowing är bland annat mutor, korruption, straffbara handlingar, missförhållanden och överträdelser eller andra handlingar som strider om EU-rätt eller nationella lagar och regelverk.

Det går att rapportera ett whistleblowingärende anonymt via Resurs digitala tjänst.

Det är också möjligt att mejla till whistleblowing@resurs.se eller ringa till Robert Johansson, Head of Risk Control, på telefonnummer +46 73 867 33 99. Styrelsen har utsett Riskkontrollfunktionen till att vara den oberoende funktion som hanterar whistleblowingärenden.

Om du känner dig trygg uppmuntras du att rapportera öppet genom att lämna namn och kontaktuppgifter, eftersom det underlättar utredningen. Oavsett hur rapporteringen sker så hanteras alla rapporter och meddelande strikt konfidentiellt och med största varsamhet. Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Generella klagomål eller andra problem avseende personliga ärenden hänvisas till Resurs kundsidor.

Rapportera ditt ärende här