Den övergripande strategiska inriktningen för Resurs hållbarhetsarbete fastställs av ledningen. Resurs VD är ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågorna.

Nordic Sustainability Manager ansvarar för att utveckla Resurs strategiska, affärsdrivna hållbarhetsarbete samt säkerställa att hållbarhetsperspektivet integreras och genomsyrar alla verksamhetsområden och processer.

Resurs hållbarhetskommitté fungerar som en länk mellan de operativa och godkända åtgärderna och ansvarar för att initiera, driva och följa upp det operativa hållbarhetsarbetet med målsättningen att säkerställa en efterlevnad av koncernens långsiktiga åtaganden. Kommittén rapporterar direkt till Nordic Sustainability Manager.
org_structure_highres_SV