De finansiella målen i sin helhet redovisas nedan. Bolaget avser att presentera nya finansiella mål och genomföra en kapitalmarknadsdag under 2021.

Resurs Holdings finansiella mål på medellång sikt är:

  • Lånebokstillväxt på över 10 procent per år
  • Riskjusterad NBI-marginal i linje med senaste årens nivå, cirka 10-12 procent
  • K/I före kreditförluster exklusive Insurance och justerat för engångskostnader under 40 procent
  • Avkastning på eget kapital RoTE justerat för engångskostnader givet 11,5 procent kärnprimärkapitalrelation på cirka 30 procent
  • Kärnprimärkapitalrelation på över 11,5 procent och total kapitalrelation på över 15 procent
  • Utdelning med minst 50 procent av koncernens årsresultat