Resurs Holdings nya finansiella mål är från och med 2022:

  • Resultattillväxt per aktie om minst 10 procent per år. Resultattillväxt per aktie är det övergripande finansiella målet, då Resurs bedömer att en stark vinsttillväxt per aktie är det bästa måttet att skapa aktieägarvärde över tid.
  • K/I-tal före kreditförluster under 35 procent på medellång sikt.
  • Upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation och total kapitalrelation som överstiger det lagstadgade kravet (inklusive pelare 2 och buffertkrav) med 150 – 300 punkter.
  • Årligen distribuera 50 procent av nettovinsten till aktieägarna genom utdelning och/eller återköp av aktier.