Ernst & Young AB, är bolagets revisor sedan 2013. Huvudansvarig revisor är Jesper Nilsson.

Jesper Nilsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige samt licensierad revisor för finansiella bolag.