* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.

Välj typ av rapport
2015
25 november, 2015 Delårsrapport januari - september 2015
16 juni, 2015 Årsredovisning 2014