* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.

Välj typ av rapport
2018
6 november, 2018 Delårsrapport januari - september 2018
20 mars, 2018 Årsredovisning 2017
6 februari, 2018 Bokslutskommuniké januari - december 2017