* Vissa nyckeltal i Resurs Holdings rapporter som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling.

Välj typ av rapport
2016
8 november, 2016 Delårsrapport januari - september 2016
9 augusti, 2016 Delårsrapport januari - juni 2016
10 maj, 2016 Delårsrapport januari - mars 2016
18 april , 2016 Prospekt börsnotering
4 april, 2016 Årsredovisning 2015
17 februari, 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2015