Resurs överklagar kammarrättens dom och söker prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen

Non Regulatory

Efter att två rättsliga instanser gett motstridiga domar om Finansinspektionens anmärkning och sanktionsavgift väljer nu Resurs att överklaga kammarrättens dom och söka prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen för att få klarhet i rättsläget.

Finansinspektionen beslutade i juni 2022 att tilldela Resurs Bank en anmärkning och sanktionsavgift om 50 miljoner kronor på grundval av att Finansinspektionen inte ansåg att Resurs har följt konsumentkreditlagen.

Samtidigt som Resurs vidtog åtgärder för att fullt efterleva de krav som Finansinspektionen meddelade, valde Resurs att överklaga beslutet till förvaltningsrätten för att skapa tydlighet i tillämpningen av konsumentkreditlagen.

Förvaltningsrätten fastslog i november 2023 att Resurs kreditbedömningsprocess följde konsumentkreditlagen och därmed upphävdes Finansinspektionens beslut.

Finansinspektionen valde att överklaga domen till kammarrätten, som den 7 juni meddelade att den bifaller Finansinspektionens överklagande.

Med anledning av att två rättsliga instanser gett motstridiga domar i ärendet samt för att få klarhet i tillämpningen av konsumentkreditlagen väljer nu Resurs att söka prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

KONTAKTINFORMATION
Magnus Fredin, VD Resurs Bank och koncernchef Resurs Holding.
Nås via presskontakt Måns Renntun, +46 70-984 96 20, mans.renntun@resurs.se