Idag inleds handeln i Solid Försäkrings aktie på Nasdaq Stockholm

Non Regulatory

Idag inleds handeln i Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”) på Nasdaq Stockholm under kortnamnet SFAB och med ISIN-kod SE0017082548.

Solid Försäkring meddelar idag att handeln i bolagets aktie inleds på Nasdaq Stockholm. Solid Försäkrings pressmeddelande finns tillgängligt på https://corporate.solidab.se/sv/media/pressmeddelanden/.

Noteringen av Solid Försäkring följer av att extra bolagsstämman i Resurs Holding AB (”Resurs”) den 2 november 2021 beslutade att dela ut samtliga aktier i Solid Försäkring till Resurs aktieägare. Utdelningen verkställdes med avstämningsdag den 29 november 2021, vilket innebär att Resurs tidigare innehav av samtliga aktier i Solid Försäkring har delats ut till de som per avstämningsdagen var registrerade aktieägare i Resurs. Efter den genomförda utdelningen har Solid Försäkring omkring 29 000 aktieägare.

Solid Försäkring har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som finns tillgängligt på Solid Försäkrings hemsida https://corporate.solidab.se/sv/borsnotering-2021/.
 

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 766 44 77 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 664 personer och låneboken till 32,0 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.