Inbjudan till presentation av Resurs Holdings bokslutskommuniké för 2020

Non Regulatory

Tisdagen den 9 februari klockan 07.30 publiceras Resurs bokslutskommuniké för 2020. Klockan 9.00 samma dag håller bolaget en webbsänd telefonkonferens där VD Nils Carlsson och CFO Jonas Olin presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen sker på svenska och går att följa på webben eller via telefon. Presentationen kommer även att tolkas till engelska och går även den att följa på webben eller via telefon. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer.

Sverige: +46850558359
Storbritannien: +443333009265

Du kan följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk:

Svenska: https://tv.streamfabriken.com/sv-resurs-holding-q4-2020
Engelska: https://tv.streamfabriken.com/en-resurs-holding-q4-2020

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Resurs webbsida www.resursholding.com. Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se
, +46 73 644 33 95

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 723 personer och låneboken till 31,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.