NCR bekräftar kreditrating BBB, stabila utsikter för Resurs Bank

Non Regulatory

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har idag erhållit en uppdatering från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating. Kreditbetyget BBB bekräftas med stabila utsikter.

Sedan maj 2019 har NCR följt Resurs Bank, hela tiden med en investment grade rating. I april 2021 uppgraderades betyget från BBB- till BBB, stabila utsikter och idag har NCR bekräftat betyget. NCR menar att Resurs Banks goda lönsamhet tillsammans med en god tillgång till finansieringsmöjligheter bland annat ligger till grund för beslutet. Vidare skriver NCR att deras positiva syn på sektorn i sin helhet ligger kvar. NCR kommenterar också att bankens stabila ställning och goda lönsamhet gör bolaget uthålligt även vid turbulenta tider.

– Vår strategi är att aktivt arbeta med olika finansieringskällor och bibehålla en långsiktigt diversifierad finansiering. Precis som NCR uttrycker i sin rapport så har vi god tillgång till finansiering och likviditet, säger Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR på Resurs Holding. 

 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs) verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 617 personer och låneboken till 33,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.