Resurs Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor

Non Regulatory

Resurs Bank AB (publ), ett dotterbolag till Resurs Holding, har emitterat efterställda Tier 2 obligationer om 300 miljoner kronor i den nordiska marknaden. De efterställda obligationerna, som emitteras under Resurs Banks existerande MTN-program med ett totalt rambelopp om 10 miljarder kronor, har förfall i juni 2033 och med första möjlighet till inlösen i mars 2028. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 5,25 %.

”Det är med stor glädje vi noterar att det även denna gång finns ett stort intresse för Resurs Bank i samband med dagens emission”, säger Stefan Noderén, Interim CFO.

Nordea och SEB har agerat som finansiella rådgivare i samband med emissionen av efterställda Tier 2 obligationer.