Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

Non Regulatory

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner svenska kronor och 300 miljoner norska kronor.

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 400 miljoner svenska kronor och 300 miljoner norska kronor på de nordiska marknaderna. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 9 miljarder kronor, och kommer noteras på Nasdaq Stockholm respektive Oslo Børs.

Både de svenska och de norska obligationerna har en löptid om 3 år, med förfall i september 2024. De svenska obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,07%, och de norska obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Nibor + 1,07%.

– Resurs Bank är en nordisk aktör med avsikt att fortsätta ha en långsiktigt diversifierad finansiering till fördelaktiga villkor. Det är med stor glädje vi även denna gång noterar det starka intresset för Resurs Bank i samband med emissionen, säger Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, Resurs Holding.Nordea och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.
 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 735 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.