Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

Non Regulatory

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 550 miljoner svenska kronor och 150 miljoner norska kronor.

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 550 miljoner svenska kronor och 150 miljoner norska kronor på de nordiska marknaderna. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 9 miljarder kronor, och kommer noteras på Nasdaq Stockholm respektive Oslo Børs.

Både de svenska och de norska obligationerna har en löptid om 3 år, med förfall i november 2024. De svenska obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,07%, och de norska obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Nibor + 1,07%.

– Det är med stor glädje vi noterar att det även denna gång finns ett stort intresse för Resurs Bank i samband med dagens emission. Resurs Bank är en nordisk aktör med avsikt att fortsätta ha en långsiktigt diversifierad finansiering till fördelaktiga villkor, säger Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, Resurs Holding.

SEB och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.
 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 664 personer och låneboken till 32,0 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.