Resurs Bank förlänger sin finansiering

Non Regulatory

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har förlängt sin existerande ABS-finansiering om 2,9 miljarder kronor. Detta är i linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering.

Den 19:e juni 2019 undertecknades avtal om förlängning av befintlig ABS-finansiering. Det är en värdepapperisering av privatlån, en form av strukturerad finansiering som även kallas Asset Backed Securities (ABS).

Förlängningen innebär att en ny revolverande period om 18 månader inleds. Finansieringen sker med hjälp av en ledande internationell bank.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 732 personer och låneboken till 29,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.