Resurs Holding emitterar primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital)

Non Regulatory

Resurs Holding AB (Resurs), ägare till Resurs Bank AB med kreditrating BBB- (NCR), har emitterat primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 Capital) om 300 MSEK.

Instrumentet har en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år och en temporär nedskrivningsstruktur. Instrumentet har en rörlig ränta om 3 månader STIBOR + 5,50% och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Likviddag är den 11 december 2019.

Vidare kommer Resurs Holding att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott om 200 MSEK till Resurs Bank.

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i samband med emissionen av primärkapitaltillskott.

 

 

Mer information:
Christina Kassberg, CFO & Head of IR, christina.kassberg@resurs.se +46 42 38 20 00
Christina Jungvid Ohlsson, IR-Officer,
christina.jungvidohlsson@resurs.se
+46 70 781 65 58

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 737 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.