Resurs Holding publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2020

Regulatory

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning för Resurs Holding AB (publ) för 2020. Som en integrerad del av årsredovisningen redovisar Resurs en hållbarhetsrapport i enlighet med Global Reporting Initiative Standards på Core-nivå. I samband med publicering av års- och hållbarhetsredovisning 2020 lanserar Resurs Holding ny hemsida.

– 2020 blev starten på en ny resa för Resurs, med målsättningen att med tydligt hållbarhetsperspektiv stärka och utveckla vår position som en ledande finansiell aktör i Norden. Vi kommer att bli en mer datadriven och tech-orienterad finansiell aktör genom att erbjuda den nordiska marknadens mest innovativa tjänster och produkter som skapar såväl affärs- och kundnytta som aktieägarvärde, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Holding AB.

– Ansvarsfull kreditgivning utgör kärnan i Resurs affärsmodell. Det är också med ansvarsfull kreditgivning som grunden för trygga och kloka lån byggs, och därmed bidrar till en hållbar affär för alla parter, säger Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager, Resurs Holding AB.

Rapporten är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 08.00 CET.

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se
Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager, henrik.linder@resurs.se
Sofie Tarring Lindell, Head of IR & Group Control, sofie.tarringlindell@resurs.se

Presskontakt: press@resurs.se
OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 722 personer och låneboken till 30,9 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.