Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har erhållit höjd kreditrating (BBB, stabila utsikter)

Non Regulatory

Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank har idag erhållit en uppdaterad rating från kreditratingbolaget Nordic Credit Rating (NCR). Resurs Banks kreditbetyg höjs från BBB- till BBB med motivering om Resurs Bank möjligheter att attrahera nya samarbetspartners samt en förbättrad nordisk konsumentkreditmarknad.  

Sedan maj 2019 har Resurs Bank haft en investment grade rating från kreditratingbolaget NCR. Betyget har idag höjts till följd av en mer positiv syn på den nordiska konsumentkreditmarknaden och hur sektorn i sin helhet har hanterat corona-pandemin. Bedömningen från NCR är att Resurs Banks ställning på marknaden relativt konkurrenter har stärkts. Vidare skriver NCR att Resurs Bank har god tillgång till finansieringsmöjligheter.

– Vår strategi är att aktivt arbeta med olika finansieringskällor och skapa en långsiktigt diversifierad finansiering. Kreditratingen från NCR ger oss goda förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor. Bolagets transformationsresa med fokus på förflyttning till att bli en mer tech-orienterad aktör och fortsatt stark utveckling inom e-handel, skapar fina förutsättningar för en fortsatt god utveckling för banken, säger Claes Wenthzel, interim CFO på Resurs Holding.

Mer information:
Claes Wenthzel, interim CFO, claes.wenthzel@resurs.se, +46 70 862 01 22
Sofie Tarring Lindell, Head of IR & Group Control, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 722 personer och låneboken till 30,9 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.