Resurs säljer förfallna fordringar till ledande internationell investerare

Non Regulatory

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB, har ingått avtal med PRA Group, en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar, om att sälja delar av Resurs Banks förfallna fordringar i Norge till ett bruttovärde om cirka 800 MNOK. Försäljningen har en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov och likviditet samtidigt som den är resultatneutral.

Försäljningen väntas genomföras i slutet av det andra kvartalet 2021 och är i linje med den strategi kring hantering av förfallna fordringar som Resurs Bank arbetat efter sedan hösten 2018. Den innefattar att löpande sälja förfallna fordringar (så kallade Forward-flow) kombinerat med att sälja delar av de existerande NPL-portföljerna vid rätt förutsättningar. 

– Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra den här typen av transaktion med PRA Group. Det visar att vi har god kvalitet i våra underliggande tillgångar samt att vi har ett högt förtroende på marknaden, säger Stefan Noderén, Chief Credit & NPL Officer Resurs Bank.

Mer information:
Stefan Noderén, Chief Credit & NPL Officer, stefan.noderen@resurs.se, +46 70 816 02 24
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46
73 644 33 95