Valberedningens förslag till styrelse i Resurs Holding

Regulatory

Valberedningen i Resurs Holding AB har beslutat föreslå årsstämman 2021 att omval sker av samtliga åtta ledamöter, nämligen Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Johanna Berlinde, Kristina Patek och Susanne Ehnbåge, samt att Martin Bengtsson väljs om till styrelsens ordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, och i samband med den kommer även valberedningens motiverade yttrande att tillhandahållas.

Årsstämman äger rum onsdagen den 28 april 2021 i Helsingborg. Med anledning av Covid19-pandemin avses årsstämman genomföras genom enbart poströstning, d.v.s. utan fysisk närvaro.

Mer information:
För kontakt med Valberedningens ordförande Martin Bengtsson, vänligen kontakta Sofie Tarring Lindell, Head of IR & Group Control, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95.

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 722 personer och låneboken till 30,9 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.