Valberedningens förslag till styrelse i Resurs Holding

Regulatory

Valberedningen i Resurs Holding AB har beslutat föreslå årsstämman 2022 att omval sker av ledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek och Susanne Ehnbåge samt nyval av Magnus Fredin. Förslaget innebär att styrelsen fortsatt ska bestå av åtta ledamöter samt att Martin Bengtsson väljs om till styrelsens ordförande. Johanna Berlinde har avböjt omval.

Den föreslagna nya ledamoten Magnus Fredin har mångårig erfarenhet av e-handel och strategisk affärsutveckling inom bland annat den finansiella sektorn. För närvarande är Magnus Fredin Senior VP Global Online Business på Volvo Cars. Han har ett förflutet från Klarna som Head of Sales och VP of Sales, CEO på Babyshop och CDON.com och styrelseledamot i Yabie (f d Kaching Retail) och Cool Company Skandinavien AB.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, och i samband med den kommer även valberedningens motiverade yttrande att tillhandahållas.

Årsstämman äger rum torsdagen den 28 april 2022. Med anledning av coronaviruset avses årsstämman genomföras genom enbart poströstning, d.v.s. utan fysisk närvaro.
 

Mer information:
För kontakt med Valberedningens ordförande Martin Bengtsson, vänligen kontakta Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se  +46 73 644 33 95 eller Lena Johansson, Legal Counsel och styrelsens sekreterare, lena.johansson@resurs.se, +46 73 274 54 19.

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs) verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 617 personer och låneboken till 33,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.