Resurs Holding delårsrapport jan—mar 2016

Non Regulatory

1 jan—31 mar 2016

  • Rörelsens intäkter ökade med 22 % till 677 MSEK.
  • Rörelseresultatet ökade med 23 % till 253 MSEK (273 MSEK, +33%, exkl. engångskostnader för börsnoteringen)
  • Resultat per aktie, ökade med 23 % till 0,98 SEK.
  • Utlåning till allmänheten ökade med 36 % till 18 760 MSEK. I lokal valuta var ökningen 39 %.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,2 % (13,0) och total kapitalrelation uppgick till 14,3 % (14,2).
  • K/I före kreditförluster (exkl. Insurance) uppgick till 47,6 % (46,7), exkl. engångskostnader 44,4 % (46,7).
  • Kreditförlustnivå uppgick till 2,1 % (2,6).
  • Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella tillgångar, (RoTE) uppgick till 23,6 % (23,7), exkl. engångskostnader 25,4 %
    (23,7).

VD kommenterar:

Bästa kvartalet resultatmässigt för Resurs Holding

Inledningen av 2016 har varit stark med många nya partners och ett resultat som är det bästa vi någonsin presterat i ett kvartal, trots att det första ofta varit det säsongsmässigt svagaste kvartalet. Jämfört med den förväntade utveckling vi gav uttryck för i prospektet har det första kvartalet kommit ut något starkare.

Våra affärssegment Payment Solutions och Consumer Loans visade starkare utveckling under kvartalet jämfört med året innan. Vårt segment Insurance etablerade flera nya samarbeten med partners och visade ett förbättrat tekniskt resultat.

I segmentet Payment Solutions har vår grundaffär inom retail finance fortsatt att utvecklas väl. Vi har inlett och utökat samarbeten med ett flertal partners, exempelvis Synsam som utvecklats från ett finskt till ett helnordiskt partnerskap, omfattande 450 butiker. Det har också tillkommit en hel del mindre partners, särskilt inom e-handel.

Inom vår kortverksamhet har vi lanserat en rad spännande nyheter i början av året såsom betal- och kreditkort med ”Contactless”-funktionalitet. Genom att hålla fram kortet mot terminalen genomförs betalningen utan att kortet behöver dras eller sättas in i terminalen. I december lanserade vi även MasterPass, som innebär att konsumenter kan lägga in alla sina kort och adresser i en digital plånbok. Lanseringen har fått ett positivt mottagande och vi ligger i topp bland utgivande banker avseende antal användare. Lanseringarna, i kombination med ett fortsatt ökat antal användare i vår prisbelönta bank-app Loyo, visar tydligt vår position och strategi att ta fram användarvänliga lösningar för partners och konsumenter.

Segmentet Consumer Loans har vuxit avsevärt jämfört med motsvarande kvartal föregående år, detta till följd av förvärvet av yA Bank samt att vi haft god utveckling på samtliga nordiska marknader.

Summerat har 2016 börjat starkt för bolaget, bättre än det vi skrev i prospektet, vilket baserades på utfallet i februari. Vi känner oss övertygade om att kunna nå våra finansiella mål.

Vår börsnotering i slutet april på Nasdaq Stockholm, Large Cap är en historiskt viktig milstolpe för Resurs och en omfattande process som inte varit möjlig utan alla engagerade medarbetare i organisationen. Det har varit fantastiskt att få presentera Resurs för nya potentiella ägare.

Vårt unika erbjudande och vår affärsmodell har lockat hela 16 000 privatpersoner och många välrenommerade investerare, både nationellt och internationellt. Det ger oss ytterligare energi att utveckla Resurs och fortsätta vår historiskt framgångsrika resa av lönsam tillväxt.

Vi hälsar alla nya ägare varmt välkomna till Resursfamiljen!

Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding