Resurs Holding publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2022

Regulatory

Styrelsen och VD avger härmed års- och hållbarhetsredovisning för Resurs Holding AB (publ) 2022. Som en integrerad del av årsredovisningen redovisar Resurs en hållbarhetsrapport i enlighet med Global Reporting Initiative Standards på Core-nivå.

– 2022 blev ett framgångsrikt år för Resurs. Våra affärssegment, Payment Solutions och Consumer Loans, visade god tillväxt trots mer utmanande tider. Vi kunde välkomna nya partners, bland annat JYSK och Komplett, samtidigt som vi stärkte vår affär kring finansiering av hållbara investeringar i hemmet. Utvecklingen av vårt nya molnbaserade kärnbanksystem pågår enligt plan. Tillsammans levererar vi på vår transformationsresa och kommer in i 2023 med fortsatt hög förändringstakt, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Holding AB.

En rad trender vändes för Resurs under 2022. Exklusive engångsposter och nettoresultat finansiella transaktioner ökade vinsten med 8 procent jämfört med föregående år.

– Att stabilisera den negativa marginalutvecklingen har varit ett viktigt fokus för oss under 2022. Det är därför glädjande att vi under det andra halvåret lyckades stabilisera utvecklingen till följd av vårt aktiva arbete med att optimera vår prissättning samt en strategisk prioritering av ökad lönsamhet framför volymtillväxt inom Consumer Loans, säger Nils Carlsson.

Som en del i Resurs förändringsresa fortsatte Resurs utveckla hållbarhetsarbetet. Bland annat signerade Resurs FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

– Detta är ett bevis på vår ambition att vara en hållbar och ansvarsfull aktör. Ett annat bevis är på vårt arbete för att främja en positiv och inkluderande kreditmarknad är Resurs Society där syftet är att stötta, inspirera och skapa verktyg och kunskaper för våra intressenter. Vi lanserade även en ekonomiskola, My Economy, och tillsatte en Youth Ambassador som fokuserar på arbetet med unga och ekonomi, säger Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager, Resurs Holding AB.

Resurs Holdings års- och hållbarhetsredovisning 2022 är publicerad på resursholding.com