Svenska English
  • Publikt bud

    Information om offentligt uppköpserbjudande från Ronneby UK Limited

    Aktiekurs – RESURS

Aktiekurs – RESURS

Resurs kraftsamlar hållbarhetsarbetet och lanserar Resurs Society

Resurs vill bidra till ett mer hållbart samhälle och en mer ansvarsfull kreditmarknad. Därför lanseras nu Resurs Society som samlar alla Resurs konkreta satsningar för att bidra till en hållbar utveckling för kunder, partners, branschen och för samhället i stort.

Investera i Resurs

Det finns många bra anledningar till att investera i Resurs och här kan du ta del av de tre främsta.

Resurs historia

Resurs är resultatet av en grupp entreprenörers drömmar och visioner. Ta del av den resa Resurs gjort från 1977 fram till idag.

DSC_4416 copy 1500px

Hållbar och ansvarsfull kreditgivning

Intresset för hållbarhetsfrågor ökar i vårt samhälle. För Resurs är ansvarsfull och hållbar kreditgivning grunden i vår verksamhet och också centralt i vårt hållbarhetsarbete.

Våra medarbetare

Medarbetarnas kompetenser, erfarenheter och engagemang är viktiga förutsättningar för att nå de strategiska och finansiella målen. Det är också med gemensamma krafter som en hälsosam arbetsmiljö och hållbar arbetsplats/arbetsliv utvecklas som i alla delar präglas av ett värdeskapande ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Resurs-employee-1 (1)