Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2021

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om kontant vinstutdelning om 3 kronor per aktie, sammanlagt 600  000 000 kronor, och att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 4 november 2021.

Vidare beslutades att dela ut samtliga aktier i Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”) till Resurs Holding AB:s aktieägare i enlighet med styrelsens förslag innebärande att tio aktier i Resurs Holding AB berättigar till en aktie i Solid Försäkring, samt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Solid Försäkring.

Slutligen beslutade stämman att godkänna bolagsstämmans i Solid Försäkring beslut om införande av teckningsoptionsprogram i Solid Försäkring innebärande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

I enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av förenings- och bolagsstämmor, hölls stämman enbart genom poströstning.
 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95
Lena Johansson, Legal Counsel, lena.johansson@resurs.se, +46 73 274 54 19

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 664 personer och låneboken till 32,0 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.