Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2023

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma på Scandic Oceanhamnen i Helsingborg. Bolagsstämman beslutade i enlighet med det förslag om vinstutdelning som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en kontantutdelning om 0,91 kr per aktie, sammanlagt 182 000 000 kr, ska lämnas till aktieägarna med måndagen den 2 oktober 2023 som avstämningsdag. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske torsdagen den 5 oktober 2023.
 
MER INFORMATION
Sofie Tarring Lindell, interim VD, +46736443395, sofie.tarringlindell@resurs.se
Lena Johansson, Legal Counsel, +46720069363, lena.johansson@resurs.se