Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer

Non Regulatory

I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner svenska kronor och 600 miljoner norska kronor.

Resurs Bank AB, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner svenska kronor och 600 miljoner norska kronor på de nordiska marknaderna. Obligationerna emitteras under Resurs Banks MTN-program med en total ram om 9 miljarder kronor, och kommer noteras på Nasdaq Stockholm respektive Oslo Børs.

De svenska obligationerna har en löptid om 3 år (förfall juni 2024) och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1,15%. De norska obligationerna har en löptid om 2 år (förfall juni 2023) och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Nibor + 1,00%.

– Vi är mycket nöjda med det starka intresset för Resurs Bank i samband med denna emission. Att emittera i både Sverige och Norge är ett bevis på att vi är en nordisk aktör med avsikt att fortsätta ha en långsiktigt diversifierad finansiering. Vårt kreditbetyg från Nordic Credit Rating (NCR) höjdes i april till BBB, stabila utsikter, vilket ger oss fortsatt goda förutsättningar till finansiering till fördelaktiga villkor, säger Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, Resurs Holding.SEB och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

 

Mer information:

Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 702 personer och låneboken till 31,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.